12514.htm

CÍMSZÓ: Kelemen

SZEMÉLYNÉV: Kelemen Adolf

SZÓCIKK: Kelemen, 1. Adolf, rabbi, szül. Veszprémben 1861., hősi halált halt 1918. Tanult Budapesten és Berlinben, majd pancsovai rabbinak választották. Cikkei felekezeti hetilapokban, továbbá az Egyetértés és a Pester Lloyd hasábjain jelentek meg. Több beszéde és egy Hagadája nyomtatásban is megjelent.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2514. címszó a lexikon => 460. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12514.htm

CÍMSZÓ: Kelemen

SZEMÉLYNÉV: Kelemen Adolf

SZÓCIKK: Kelemen, 1. Adolf, rabbi, szül. Veszprémben 1861., hősi halált halt 1918. Tanult Budapesten és Berlinben, majd pancsovai rabbinak választották. Cikkei felekezeti hetilapokban, továbbá az Egyetértés és a Pester Lloyd hasábjain jelentek meg. Több beszéde és egy Hagadája nyomtatásban is megjelent.

12514.ht

CÍMSZÓ Keleme

SZEMÉLYNÉV Keleme Adol

SZÓCIKK Kelemen 1 Adolf rabbi szül Veszprémbe 1861. hős halál hal 1918 Tanul Budapeste é Berlinben maj pancsova rabbina választották Cikke felekezet hetilapokban tovább a Egyetérté é Peste Lloy hasábjai jelente meg Töb beszéd é eg Hagadáj nyomtatásba i megjelent

12514.h

CÍMSZ Kelem

SZEMÉLYNÉ Kelem Ado

SZÓCIK Keleme Adol rabb szü Veszprémb 1861 hő halá ha 191 Tanu Budapest Berlinbe ma pancsov rabbin választottá Cikk felekeze hetilapokba továb Egyetért Pest Llo hasábja jelent me Tö beszé e Hagadá nyomtatásb megjelen

12514.

CÍMS Kele

SZEMÉLYN Kele Ad

SZÓCI Kelem Ado rab sz Veszprém 186 h hal h 19 Tan Budapes Berlinb m pancso rabbi választott Cik felekez hetilapokb tová Egyetér Pes Ll hasábj jelen m T besz Hagad nyomtatás megjele

12514

CÍM Kel

SZEMÉLY Kel A

SZÓC Kele Ad ra s Veszpré 18 ha 1 Ta Budape Berlin pancs rabb választot Ci feleke hetilapok tov Egyeté Pe L hasáb jele bes Haga nyomtatá megjel

1251

CÍ Ke

SZEMÉL Ke

SZÓ Kel A r Veszpr 1 h T Budap Berli panc rab választo C felek hetilapo to Egyet P hasá jel be Hag nyomtat megje