12515.htm

CÍMSZÓ: Kelemen

SZEMÉLYNÉV: Kelemen Béla

SZÓCIKK: "K. Béla, esztétikus és szótáríró, szül. Budapesten 1865. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után két éven át a Pesti Napló munkatársa volt. 1890-ben a székesfehérvári főreáliskola tanára, utóbb az intézet igazgatója lett. Jelenleg nyugalomban van. Napilapokban és szakfolyóiratokban számos nyelvészeti, irodalmi és irodalomtörténeti dolgozata jelent meg. Szótárai népszerűek. Egyéb munkái: Jó magyarság; Idegen szavak és nevek szótára."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2515. címszó a lexikon => 460. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12515.htm

CÍMSZÓ: Kelemen

SZEMÉLYNÉV: Kelemen Béla

SZÓCIKK: K. Béla, esztétikus és szótáríró, szül. Budapesten 1865. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után két éven át a Pesti Napló munkatársa volt. 1890-ben a székesfehérvári főreáliskola tanára, utóbb az intézet igazgatója lett. Jelenleg nyugalomban van. Napilapokban és szakfolyóiratokban számos nyelvészeti, irodalmi és irodalomtörténeti dolgozata jelent meg. Szótárai népszerűek. Egyéb munkái: Jó magyarság; Idegen szavak és nevek szótára.

12515.ht

CÍMSZÓ Keleme

SZEMÉLYNÉV Keleme Bél

SZÓCIKK K Béla esztétiku é szótáríró szül Budapeste 1865 Egyetem tanulmányaina elvégzés utá ké éve á Pest Napl munkatárs volt 1890-be székesfehérvár főreáliskol tanára utób a intéze igazgatój lett Jelenle nyugalomba van Napilapokba é szakfolyóiratokba számo nyelvészeti irodalm é irodalomtörténet dolgozat jelen meg Szótára népszerűek Egyé munkái J magyarság Idege szava é neve szótára

12515.h

CÍMSZ Kelem

SZEMÉLYNÉ Kelem Bé

SZÓCIK Bél esztétik szótárír szü Budapest 186 Egyete tanulmányain elvégzé ut k év Pes Nap munkatár vol 1890-b székesfehérvá főreálisko tanár utó intéz igazgató let Jelenl nyugalomb va Napilapokb szakfolyóiratokb szám nyelvészet irodal irodalomtörténe dolgoza jele me Szótár népszerűe Egy munká magyarsá Ideg szav nev szótár

12515.

CÍMS Kele

SZEMÉLYN Kele B

SZÓCI Bé esztéti szótárí sz Budapes 18 Egyet tanulmányai elvégz u é Pe Na munkatá vo 1890- székesfehérv főreálisk taná ut inté igazgat le Jelen nyugalom v Napilapok szakfolyóiratok szá nyelvésze iroda irodalomtörtén dolgoz jel m Szótá népszerű Eg munk magyars Ide sza ne szótá

12515

CÍM Kel

SZEMÉLY Kel

SZÓC B esztét szótár s Budape 1 Egye tanulmánya elvég P N munkat v 1890 székesfehér főreális tan u int igazga l Jele nyugalo Napilapo szakfolyóirato sz nyelvész irod irodalomtörté dolgo je Szót népszer E mun magyar Id sz n szót

1251

CÍ Ke

SZEMÉL Ke

SZÓ eszté szótá Budap Egy tanulmány elvé munka 189 székesfehé főreáli ta in igazg Jel nyugal Napilap szakfolyóirat s nyelvés iro irodalomtört dolg j Szó népsze mu magya I s szó