12517.htm

CÍMSZÓ: Kelen

SZEMÉLYNÉV: Kelen Imre

SZÓCIKK: K. Imre, rajzoló, szül. Győrött 1895. A nemzetközi béketárgyalások világpolitikusairól rajzolt karikatúrái terelték rá a külföld figyelmét. Azóta állandó rajzolója a legnagyobb világlapoknak. Dezső Alajossal együtt több rajzalbuma jelent meg külföldön.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2517. címszó a lexikon => 460. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12517.htm

CÍMSZÓ: Kelen

SZEMÉLYNÉV: Kelen Imre

SZÓCIKK: K. Imre, rajzoló, szül. Győrött 1895. A nemzetközi béketárgyalások világpolitikusairól rajzolt karikatúrái terelték rá a külföld figyelmét. Azóta állandó rajzolója a legnagyobb világlapoknak. Dezső Alajossal együtt több rajzalbuma jelent meg külföldön.

12517.ht

CÍMSZÓ Kele

SZEMÉLYNÉV Kele Imr

SZÓCIKK K Imre rajzoló szül Győröt 1895 nemzetköz béketárgyaláso világpolitikusairó rajzol karikatúrá terelté r külföl figyelmét Azót álland rajzolój legnagyob világlapoknak Dezs Alajossa együt töb rajzalbum jelen me külföldön

12517.h

CÍMSZ Kel

SZEMÉLYNÉ Kel Im

SZÓCIK Imr rajzol szü Győrö 189 nemzetkö béketárgyalás világpolitikusair rajzo karikatúr terelt külfö figyelmé Azó állan rajzoló legnagyo világlapokna Dez Alajoss együ tö rajzalbu jele m külföldö

12517.

CÍMS Ke

SZEMÉLYN Ke I

SZÓCI Im rajzo sz Győr 18 nemzetk béketárgyalá világpolitikusai rajz karikatú terel külf figyelm Az álla rajzol legnagy világlapokn De Alajos egy t rajzalb jel külföld

12517

CÍM K

SZEMÉLY K

SZÓC I rajz s Győ 1 nemzet béketárgyal világpolitikusa raj karikat tere kül figyel A áll rajzo legnag világlapok D Alajo eg rajzal je külföl

1251SZEMÉL

SZÓ raj Gy nemze béketárgya világpolitikus ra karika ter kü figye ál rajz legna világlapo Alaj e rajza j külfö