12518.htm

CÍMSZÓ: Kelen

SZEMÉLYNÉV: Kelen József

SZÓCIKK: K. József*, mérnök, szül. Nagybocskón 1892. A műegyetemet végezte s mérnöki oklevelet szerzett, majd a budapesti villamosvasutak szolgálatába állott. A proletárdiktatúra alatt a szocializáló népbiztosság műszaki ügyeinek vezetője lett. Ténykedéséért életfogytiglani fegyházra ítélték, de mint cserefogoly Oroszországba került.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2518. címszó a lexikon => 460. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12518.htm

CÍMSZÓ: Kelen

SZEMÉLYNÉV: Kelen József

SZÓCIKK: K. József*, mérnök, szül. Nagybocskón 1892. A műegyetemet végezte s mérnöki oklevelet szerzett, majd a budapesti villamosvasutak szolgálatába állott. A proletárdiktatúra alatt a szocializáló népbiztosság műszaki ügyeinek vezetője lett. Ténykedéséért életfogytiglani fegyházra ítélték, de mint cserefogoly Oroszországba került.

12518.ht

CÍMSZÓ Kele

SZEMÉLYNÉV Kele Józse

SZÓCIKK K József* mérnök szül Nagybocskó 1892 műegyeteme végezt mérnök oklevele szerzett maj budapest villamosvasuta szolgálatáb állott proletárdiktatúr alat szocializál népbiztossá műszak ügyeine vezetőj lett Ténykedéséér életfogytiglan fegyházr ítélték d min cserefogol Oroszországb került

12518.h

CÍMSZ Kel

SZEMÉLYNÉ Kel Józs

SZÓCIK József mérnö szü Nagybocsk 189 műegyetem végez mérnö oklevel szerzet ma budapes villamosvasut szolgálatá állot proletárdiktatú ala szocializá népbiztoss műsza ügyein vezető let Ténykedéséé életfogytigla fegyház ítélté mi cserefogo Oroszország kerül

12518.

CÍMS Ke

SZEMÉLYN Ke Józ

SZÓCI Józse mérn sz Nagybocs 18 műegyete vége mérn okleve szerze m budape villamosvasu szolgálat állo proletárdiktat al szocializ népbiztos műsz ügyei vezet le Ténykedésé életfogytigl fegyhá ítélt m cserefog Oroszorszá kerü

12518

CÍM K

SZEMÉLY K Jó

SZÓC Józs mér s Nagyboc 1 műegyet vég mér oklev szerz budap villamosvas szolgála áll proletárdikta a szociali népbizto műs ügye veze l Ténykedés életfogytig fegyh ítél cserefo Oroszorsz ker

1251SZEMÉL J

SZÓ Józ mé Nagybo műegye vé mé okle szer buda villamosva szolgál ál proletárdikt szocial népbizt mű ügy vez Ténykedé életfogyti fegy íté cseref Oroszors ke