12520.htm

CÍMSZÓ: Keleti

SZEMÉLYNÉV: Keleti Adolf

SZÓCIKK: Keleti, 1. Adolf, pedagógus és író, írói nevén K. Márton, szül. Nagyszalontán 1874. Tanári oklevelet szerzett, majd a fővárosba került s egyik polgári iskolának volt igazgatója 1920-ig Több jeles pedagógiai munkát, ezenkívül ifjúsági színműveket is írt. Művei: Koslor Márton: Szürke verebek. Számos regényt és pedagógiai munkát fordított németből. Tanügyi cikkei a Népszavában jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2520. címszó a lexikon => 460. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12520.htm

CÍMSZÓ: Keleti

SZEMÉLYNÉV: Keleti Adolf

SZÓCIKK: Keleti, 1. Adolf, pedagógus és író, írói nevén K. Márton, szül. Nagyszalontán 1874. Tanári oklevelet szerzett, majd a fővárosba került s egyik polgári iskolának volt igazgatója 1920-ig Több jeles pedagógiai munkát, ezenkívül ifjúsági színműveket is írt. Művei: Koslor Márton: Szürke verebek. Számos regényt és pedagógiai munkát fordított németből. Tanügyi cikkei a Népszavában jelentek meg.

12520.ht

CÍMSZÓ Kelet

SZEMÉLYNÉV Kelet Adol

SZÓCIKK Keleti 1 Adolf pedagógu é író író nevé K Márton szül Nagyszalontá 1874 Tanár oklevele szerzett maj fővárosb kerül egyi polgár iskolána vol igazgatój 1920-i Töb jele pedagógia munkát ezenkívü ifjúság színműveke i írt Művei Koslo Márton Szürk verebek Számo regény é pedagógia munká fordítot németből Tanügy cikke Népszavába jelente meg

12520.h

CÍMSZ Kele

SZEMÉLYNÉ Kele Ado

SZÓCIK Kelet Adol pedagóg ír ír nev Márto szü Nagyszalont 187 Taná oklevel szerzet ma főváros kerü egy polgá iskolán vo igazgató 1920- Tö jel pedagógi munká ezenkív ifjúsá színművek ír Műve Kosl Márto Szür verebe Szám regén pedagógi munk fordíto németbő Tanüg cikk Népszaváb jelent me

12520.

CÍMS Kel

SZEMÉLYN Kel Ad

SZÓCI Kele Ado pedagó í í ne Márt sz Nagyszalon 18 Tan okleve szerze m főváro ker eg polg iskolá v igazgat 1920 T je pedagóg munk ezenkí ifjús színműve í Műv Kos Márt Szü vereb Szá regé pedagóg mun fordít németb Tanü cik Népszavá jelen m

12520

CÍM Ke

SZEMÉLY Ke A

SZÓC Kel Ad pedag n Már s Nagyszalo 1 Ta oklev szerz fővár ke e pol iskol igazga 192 j pedagó mun ezenk ifjú színműv Mű Ko Már Sz vere Sz reg pedagó mu fordí német Tan ci Népszav jele

1252

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ Ke A peda Má Nagyszal T okle szer fővá k po isko igazg 19 pedag mu ezen ifj színmű M K Má S ver S re pedag m ford néme Ta c Népsza jel