12522.htm

CÍMSZÓ: Keleti

SZEMÉLYNÉV: Keleti Ferenc

SZÓCIKK: K. Ferenc, jogi szakíró, szül. Aradon 1846. A jogtudomány körébe vágó cikkei a magyar szaklapokban jelentek meg. Az államszolgálat jogi természete és a rendszeresített állam szolgálati pragmatika elvei különös tekintettel hazánk viszonyaira és a nevezetesebb európai államok e tárgyra vonatkozó intézkedéseire (1883) c. munkájával a Magyar Tud. Akadémia 100 arany pályadíját nyerte el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2522. címszó a lexikon => 460. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12522.htm

CÍMSZÓ: Keleti

SZEMÉLYNÉV: Keleti Ferenc

SZÓCIKK: K. Ferenc, jogi szakíró, szül. Aradon 1846. A jogtudomány körébe vágó cikkei a magyar szaklapokban jelentek meg. Az államszolgálat jogi természete és a rendszeresített állam szolgálati pragmatika elvei különös tekintettel hazánk viszonyaira és a nevezetesebb európai államok e tárgyra vonatkozó intézkedéseire 1883 c. munkájával a Magyar Tud. Akadémia 100 arany pályadíját nyerte el.

12522.ht

CÍMSZÓ Kelet

SZEMÉLYNÉV Kelet Feren

SZÓCIKK K Ferenc jog szakíró szül Arado 1846 jogtudomán köréb vág cikke magya szaklapokba jelente meg A államszolgála jog természet é rendszeresítet álla szolgálat pragmatik elve különö tekintette hazán viszonyair é nevezeteseb európa államo tárgyr vonatkoz intézkedéseir 188 c munkájáva Magya Tud Akadémi 10 aran pályadíjá nyert el

12522.h

CÍMSZ Kele

SZEMÉLYNÉ Kele Fere

SZÓCIK Feren jo szakír szü Arad 184 jogtudomá köré vá cikk magy szaklapokb jelent me államszolgál jo természe rendszeresíte áll szolgála pragmati elv külön tekintett hazá viszonyai nevezetese európ állam tárgy vonatko intézkedései 18 munkájáv Magy Tu Akadém 1 ara pályadíj nyer e

12522.

CÍMS Kel

SZEMÉLYN Kel Fer

SZÓCI Fere j szakí sz Ara 18 jogtudom kör v cik mag szaklapok jelen m államszolgá j termész rendszeresít ál szolgál pragmat el külö tekintet haz viszonya nevezetes euró álla tárg vonatk intézkedése 1 munkájá Mag T Akadé ar pályadí nye

12522

CÍM Ke

SZEMÉLY Ke Fe

SZÓC Fer szak s Ar 1 jogtudo kö ci ma szaklapo jele államszolg termés rendszeresí á szolgá pragma e kül tekinte ha viszony nevezete eur áll tár vonat intézkedés munkáj Ma Akad a pályad ny

1252

CÍ K

SZEMÉL K F

SZÓ Fe sza A jogtud k c m szaklap jel államszol termé rendszeres szolg pragm kü tekint h viszon nevezet eu ál tá vona intézkedé munká M Aka pálya n