12528.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Lajos

SZÓCIKK: K. Lajos, textilvegyész, az óbudai izr. hitközség elnöke, szül. Újpesten 1882 márc. 27. Tanulmányai elvégzése után mint vegyészmérnök 1911. kékfestő gyárat alapított. A felekezeti életben tevékeny részt vesz s 1924 óta az óbudai hitközség elnöke. Anyja, Kohn Péterné nevén Óbudán népkonyhát létesített, mely 120 embert lát el naponta ebéddel. Óvodát is alapított és általában a hitközség fejlesztése és a vallásos élet elmélyítése terén nagy eredményeket ért el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2528. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12528.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Lajos

SZÓCIKK: K. Lajos, textilvegyész, az óbudai izr. hitközség elnöke, szül. Újpesten 1882 márc. 27. Tanulmányai elvégzése után mint vegyészmérnök 1911. kékfestő gyárat alapított. A felekezeti életben tevékeny részt vesz s 1924 óta az óbudai hitközség elnöke. Anyja, Kohn Péterné nevén Óbudán népkonyhát létesített, mely 120 embert lát el naponta ebéddel. Óvodát is alapított és általában a hitközség fejlesztése és a vallásos élet elmélyítése terén nagy eredményeket ért el.

12528.ht

CÍMSZÓ Kemén

SZEMÉLYNÉV Kemén Lajo

SZÓCIKK K Lajos textilvegyész a óbuda izr hitközsé elnöke szül Újpeste 188 márc 27 Tanulmánya elvégzés utá min vegyészmérnö 1911 kékfest gyára alapított felekezet életbe tevéken rész ves 192 ót a óbuda hitközsé elnöke Anyja Koh Pétern nevé Óbudá népkonyhá létesített mel 12 ember lá e napont ebéddel Óvodá i alapítot é általába hitközsé fejlesztés é valláso éle elmélyítés teré nag eredményeke ér el

12528.h

CÍMSZ Kemé

SZEMÉLYNÉ Kemé Laj

SZÓCIK Lajo textilvegyés óbud iz hitközs elnök szü Újpest 18 már 2 Tanulmány elvégzé ut mi vegyészmérn 191 kékfes gyár alapítot felekeze életb tevéke rés ve 19 ó óbud hitközs elnök Anyj Ko Péter nev Óbud népkonyh létesítet me 1 embe l napon ebédde Óvod alapíto általáb hitközs fejleszté vallás él elmélyíté ter na eredmények é e

12528.

CÍMS Kem

SZEMÉLYN Kem La

SZÓCI Laj textilvegyé óbu i hitköz elnö sz Újpes 1 má Tanulmán elvégz u m vegyészmér 19 kékfe gyá alapíto felekez élet tevék ré v 1 óbu hitköz elnö Any K Péte ne Óbu népkony létesíte m emb napo ebédd Óvo alapít általá hitköz fejleszt vallá é elmélyít te n eredménye

12528

CÍM Ke

SZEMÉLY Ke L

SZÓC La textilvegy ób hitkö eln s Újpe m Tanulmá elvég vegyészmé 1 kékf gy alapít feleke éle tevé r ób hitkö eln An Pét n Ób népkon létesít em nap ebéd Óv alapí által hitkö fejlesz vall elmélyí t eredmény

1252

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ L textilveg ó hitk el Újp Tanulm elvé vegyészm kék g alapí felek él tev ó hitk el A Pé Ó népko létesí e na ebé Ó alap álta hitk fejles val elmély eredmén