12530.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Rezső

SZÓCIKK: K. Rezső* hegedűművész, tanár, szül. Nyíregyházán 1871 márc. 21. Előbb a Nemzeti Zenedében majd Berlinben tanult. Joachim növendéke. 1890-ben a königsbergi konzervatórium tanárának és 1897. igazgatójának nevezték ki. 1898 őszén visszakerült Budapestre hegedűtanárnak a Zeneakadémiához. Tagja volt a Hubay-Popper vonósnégyesnek, majd megalapította az 1910. feloszlott Kemény-Schiffer vonósnégyes társaságot. K. kiváló pedagógus. Külföldön is elismert szaktekintély.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2530. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12530.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Rezső

SZÓCIKK: K. Rezső* hegedűművész, tanár, szül. Nyíregyházán 1871 márc. 21. Előbb a Nemzeti Zenedében majd Berlinben tanult. Joachim növendéke. 1890-ben a königsbergi konzervatórium tanárának és 1897. igazgatójának nevezték ki. 1898 őszén visszakerült Budapestre hegedűtanárnak a Zeneakadémiához. Tagja volt a Hubay-Popper vonósnégyesnek, majd megalapította az 1910. feloszlott Kemény-Schiffer vonósnégyes társaságot. K. kiváló pedagógus. Külföldön is elismert szaktekintély.

12530.ht

CÍMSZÓ Kemén

SZEMÉLYNÉV Kemén Rezs

SZÓCIKK K Rezső hegedűművész tanár szül Nyíregyházá 187 márc 21 Előb Nemzet Zenedébe maj Berlinbe tanult Joachi növendéke 1890-be königsberg konzervatóriu tanárána é 1897 igazgatójána nevezté ki 189 őszé visszakerül Budapestr hegedűtanárna Zeneakadémiához Tagj vol Hubay-Poppe vonósnégyesnek maj megalapított a 1910 feloszlot Kemény-Schiffe vonósnégye társaságot K kivál pedagógus Külföldö i elismer szaktekintély

12530.h

CÍMSZ Kemé

SZEMÉLYNÉ Kemé Rez

SZÓCIK Rezs hegedűművés taná szü Nyíregyház 18 már 2 Elő Nemze Zenedéb ma Berlinb tanul Joach növendék 1890-b königsber konzervatóri tanárán 189 igazgatóján nevezt k 18 ősz visszakerü Budapest hegedűtanárn Zeneakadémiáho Tag vo Hubay-Popp vonósnégyesne ma megalapítot 191 feloszlo Kemény-Schiff vonósnégy társaságo kivá pedagógu Külföld elisme szaktekintél

12530.

CÍMS Kem

SZEMÉLYN Kem Re

SZÓCI Rez hegedűművé tan sz Nyíregyhá 1 má El Nemz Zenedé m Berlin tanu Joac növendé 1890- königsbe konzervatór tanárá 18 igazgatójá nevez 1 ős visszaker Budapes hegedűtanár Zeneakadémiáh Ta v Hubay-Pop vonósnégyesn m megalapíto 19 feloszl Kemény-Schif vonósnég társaság kiv pedagóg Külföl elism szaktekinté

12530

CÍM Ke

SZEMÉLY Ke R

SZÓC Re hegedűműv ta s Nyíregyh m E Nem Zened Berli tan Joa növend 1890 königsb konzervató tanár 1 igazgatój neve ő visszake Budape hegedűtaná Zeneakadémiá T Hubay-Po vonósnégyes megalapít 1 felosz Kemény-Schi vonósné társasá ki pedagó Külfö elis szaktekint

1253

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ R hegedűmű t Nyíregy Ne Zene Berl ta Jo növen 189 königs konzervat taná igazgató nev visszak Budap hegedűtan Zeneakadémi Hubay-P vonósnégye megalapí felos Kemény-Sch vonósn társas k pedag Külf eli szaktekin