12531.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Simon

SZÓCIKK: "K. Simon, író és hírlapíró, szül. 1882. Az Est szerkesztője. Az a modern magyar lírikus, akinek költészete legközelebbi rokonságban áll az impresszionista festészettel. Harsány színeivel és buja hedonizmusával azonban csak az élet fájdalmas sivárságának érzését akarja elaltatni magában. Önmarcangoló, keserű haraggal nézi a kétségbeejtő világot, amely egy mérges, mély seb neki. Külső pompája ellenére zord költészet ez; legmélyén a Baudelaire-ével rokon. Verskötetei: Lamentációk; Balkon; Így élem világom.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2531. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12531.htm

CÍMSZÓ: Kemény

SZEMÉLYNÉV: Kemény Simon

SZÓCIKK: K. Simon, író és hírlapíró, szül. 1882. Az Est szerkesztője. Az a modern magyar lírikus, akinek költészete legközelebbi rokonságban áll az impresszionista festészettel. Harsány színeivel és buja hedonizmusával azonban csak az élet fájdalmas sivárságának érzését akarja elaltatni magában. Önmarcangoló, keserű haraggal nézi a kétségbeejtő világot, amely egy mérges, mély seb neki. Külső pompája ellenére zord költészet ez; legmélyén a Baudelaire-ével rokon. Verskötetei: Lamentációk; Balkon; Így élem világom.

12531.ht

CÍMSZÓ Kemén

SZEMÉLYNÉV Kemén Simo

SZÓCIKK K Simon ír é hírlapíró szül 1882 A Es szerkesztője A moder magya lírikus akine költészet legközelebb rokonságba ál a impresszionist festészettel Harsán színeive é buj hedonizmusáva azonba csa a éle fájdalma sivárságána érzésé akarj elaltatn magában Önmarcangoló keser haragga néz kétségbeejt világot amel eg mérges mél se neki Küls pompáj ellenér zor költésze ez legmélyé Baudelaire-éve rokon Verskötetei Lamentációk Balkon Íg éle világom

12531.h

CÍMSZ Kemé

SZEMÉLYNÉ Kemé Sim

SZÓCIK Simo í hírlapír szü 188 E szerkesztőj mode magy líriku akin költésze legközeleb rokonságb á impresszionis festészette Harsá színeiv bu hedonizmusáv azonb cs él fájdalm sivárságán érzés akar elaltat magába Önmarcangol kese haragg né kétségbeej világo ame e mérge mé s nek Kül pompá ellené zo költész e legmély Baudelaire-év roko Verskötete Lamentáció Balko Í él világo

12531.

CÍMS Kem

SZEMÉLYN Kem Si

SZÓCI Sim hírlapí sz 18 szerkesztő mod mag lírik aki költész legközele rokonság impresszioni festészett Hars színei b hedonizmusá azon c é fájdal sivárságá érzé aka elalta magáb Önmarcango kes harag n kétségbee világ am mérg m ne Kü pomp ellen z költés legmél Baudelaire-é rok Verskötet Lamentáci Balk é világ

12531

CÍM Ke

SZEMÉLY Ke S

SZÓC Si hírlap s 1 szerkeszt mo ma líri ak költés legközel rokonsá impresszion festészet Har színe hedonizmus azo fájda sivárság érz ak elalt magá Önmarcang ke hara kétségbe vilá a mér n K pom elle költé legmé Baudelaire- ro Versköte Lamentác Bal vilá

1253

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ S hírla szerkesz m m lír a költé legköze rokons impresszio festésze Ha szín hedonizmu az fájd sivársá ér a elal mag Önmarcan k har kétségb vil mé po ell költ legm Baudelaire r Versköt Lamentá Ba vil