12532.htm

CÍMSZÓ: Keményffi

SZEMÉLYNÉV: Keményffi Jenő

SZÓCIKK: Keményffi Jenő*, festő, szül. Budapesten 1875., megh. u. o. 1920. Enteriőröket, városrészleteket és csendéleteket festett olaj- és pasztelltechnikában. 1896-ban rajztanári oklevelet szerzett. Azután a müncheni akadémián Hollósy Simon iskolájában folytatta tanulmányait. 1899-ben állított ki először a Műcsarnokban, később a Nemzeti Szalonban. 1909-ben megnyerte a Nemzeti Szalon Ernst Lajos-díját, a Műcsarnok 1911-12. téli tárlatán pedig Csendes délelőtt c. pasztelljével a Lipótvárosi Kaszinó díját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2532. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12532.htm

CÍMSZÓ: Keményffi

SZEMÉLYNÉV: Keményffi Jenő

SZÓCIKK: Keményffi Jenő*, festő, szül. Budapesten 1875., megh. u. o. 1920. Enteriőröket, városrészleteket és csendéleteket festett olaj- és pasztelltechnikában. 1896-ban rajztanári oklevelet szerzett. Azután a müncheni akadémián Hollósy Simon iskolájában folytatta tanulmányait. 1899-ben állított ki először a Műcsarnokban, később a Nemzeti Szalonban. 1909-ben megnyerte a Nemzeti Szalon Ernst Lajos-díját, a Műcsarnok 1911-12. téli tárlatán pedig Csendes délelőtt c. pasztelljével a Lipótvárosi Kaszinó díját.

12532.ht

CÍMSZÓ Keményff

SZEMÉLYNÉV Keményff Jen

SZÓCIKK Keményff Jenő* festő szül Budapeste 1875. megh u o 1920 Enteriőröket városrészleteke é csendéleteke festet olaj é pasztelltechnikában 1896-ba rajztanár oklevele szerzett Azutá münchen akadémiá Hollós Simo iskolájába folytatt tanulmányait 1899-be állítot k előszö Műcsarnokban későb Nemzet Szalonban 1909-be megnyert Nemzet Szalo Erns Lajos-díját Műcsarno 1911-12 tél tárlatá pedi Csende délelőt c pasztelljéve Lipótváros Kaszin díját

12532.h

CÍMSZ Keményf

SZEMÉLYNÉ Keményf Je

SZÓCIK Keményf Jenő fest szü Budapest 1875 meg 192 Enteriőröke városrészletek csendéletek feste ola pasztelltechnikába 1896-b rajztaná oklevel szerzet Azut münche akadémi Holló Sim iskolájáb folytat tanulmányai 1899-b állíto elősz Műcsarnokba késő Nemze Szalonba 1909-b megnyer Nemze Szal Ern Lajos-díjá Műcsarn 1911-1 té tárlat ped Csend délelő pasztelljév Lipótváro Kaszi díjá

12532.

CÍMS Kemény

SZEMÉLYN Kemény J

SZÓCI Kemény Jen fes sz Budapes 187 me 19 Enteriőrök városrészlete csendélete fest ol pasztelltechnikáb 1896- rajztan okleve szerze Azu münch akadém Holl Si iskolájá folyta tanulmánya 1899- állít elős Műcsarnokb kés Nemz Szalonb 1909- megnye Nemz Sza Er Lajos-díj Műcsar 1911- t tárla pe Csen délel pasztelljé Lipótvár Kasz díj

12532

CÍM Kemén

SZEMÉLY Kemén

SZÓC Kemén Je fe s Budape 18 m 1 Enteriőrö városrészlet csendélet fes o pasztelltechniká 1896 rajzta oklev szerz Az münc akadé Hol S iskoláj folyt tanulmány 1899 állí elő Műcsarnok ké Nem Szalon 1909 megny Nem Sz E Lajos-dí Műcsa 1911 tárl p Cse déle pasztellj Lipótvá Kas dí

1253

CÍ Kemé

SZEMÉL Kemé

SZÓ Kemé J f Budap 1 Enteriőr városrészle csendéle fe pasztelltechnik 189 rajzt okle szer A mün akad Ho iskolá foly tanulmán 189 áll el Műcsarno k Ne Szalo 190 megn Ne S Lajos-d Műcs 191 tár Cs dél pasztell Lipótv Ka d