12534.htm

CÍMSZÓ: Kende

SZEMÉLYNÉV: Kende Zsigmond

SZÓCIKK: "Kende Zsigmond, publicista, szül. Ungvárott 1857., megh. Budapesten 1913. Már fiatal korában több napilap és folyóirat munkatársa volt. 1892-ben a Magyar Újság c. félhivatalos lap felelős szerkesztője lett, 1899. mint sajtóelőadó belépett a miniszterelnökségi sajtóirodába. Munkái: Közgazdaságunk és kereskedelmünk 1882-ben és 1883-ban; Az értékpapírpiac."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2534. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12534.htm

CÍMSZÓ: Kende

SZEMÉLYNÉV: Kende Zsigmond

SZÓCIKK: Kende Zsigmond, publicista, szül. Ungvárott 1857., megh. Budapesten 1913. Már fiatal korában több napilap és folyóirat munkatársa volt. 1892-ben a Magyar Újság c. félhivatalos lap felelős szerkesztője lett, 1899. mint sajtóelőadó belépett a miniszterelnökségi sajtóirodába. Munkái: Közgazdaságunk és kereskedelmünk 1882-ben és 1883-ban; Az értékpapírpiac.

12534.ht

CÍMSZÓ Kend

SZEMÉLYNÉV Kend Zsigmon

SZÓCIKK Kend Zsigmond publicista szül Ungvárot 1857. megh Budapeste 1913 Má fiata korába töb napila é folyóira munkatárs volt 1892-be Magya Újsá c félhivatalo la felelő szerkesztőj lett 1899 min sajtóelőad belépet miniszterelnökség sajtóirodába Munkái Közgazdaságun é kereskedelmün 1882-be é 1883-ban A értékpapírpiac

12534.h

CÍMSZ Ken

SZEMÉLYNÉ Ken Zsigmo

SZÓCIK Ken Zsigmon publicist szü Ungváro 1857 meg Budapest 191 M fiat koráb tö napil folyóir munkatár vol 1892-b Magy Újs félhivatal l felel szerkesztő let 189 mi sajtóelőa belépe miniszterelnöksé sajtóirodáb Munká Közgazdaságu kereskedelmü 1882-b 1883-ba értékpapírpia

12534.

CÍMS Ke

SZEMÉLYN Ke Zsigm

SZÓCI Ke Zsigmo publicis sz Ungvár 185 me Budapes 19 fia korá t napi folyói munkatá vo 1892- Mag Új félhivata fele szerkeszt le 18 m sajtóelő belép miniszterelnöks sajtóirodá Munk Közgazdaság kereskedelm 1882- 1883-b értékpapírpi

12534

CÍM K

SZEMÉLY K Zsig

SZÓC K Zsigm publici s Ungvá 18 m Budape 1 fi kor nap folyó munkat v 1892 Ma Ú félhivat fel szerkesz l 1 sajtóel belé miniszterelnök sajtóirod Mun Közgazdasá kereskedel 1882 1883- értékpapírp

1253SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig public Ungv 1 Budap f ko na foly munka 189 M félhiva fe szerkes sajtóe bel miniszterelnö sajtóiro Mu Közgazdas kereskede 188 1883 értékpapír