12535.htm

CÍMSZÓ: Kényszer

SZÓCIKK: Kényszer. A talmudi jogrendszer különbséget tesz azok között a bűnök között, amiket önként és azok között, amiket kényszer alatt követ el az ember. A kényszer alatt elkövetett bűnözést enyhébben ítéli meg és ez a felfogás érvényesül azokkal a zsidókkal szemben is, akik kényszer alatt tértek ki a hitükből. Onész rachmono tré. Isten felmenti azt, aki kényszer alatt van. (Bába káma 28a).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2535. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12535.htm

CÍMSZÓ: Kényszer

SZÓCIKK: Kényszer. A talmudi jogrendszer különbséget tesz azok között a bűnök között, amiket önként és azok között, amiket kényszer alatt követ el az ember. A kényszer alatt elkövetett bűnözést enyhébben ítéli meg és ez a felfogás érvényesül azokkal a zsidókkal szemben is, akik kényszer alatt tértek ki a hitükből. Onész rachmono tré. Isten felmenti azt, aki kényszer alatt van. Bába káma 28a .

12535.ht

CÍMSZÓ Kénysze

SZÓCIKK Kényszer talmud jogrendsze különbsége tes azo közöt bűnö között amike önkén é azo között amike kénysze alat köve e a ember kénysze alat elkövetet bűnözés enyhébbe ítél me é e felfogá érvényesü azokka zsidókka szembe is aki kénysze alat térte k hitükből Onés rachmon tré Iste felment azt ak kénysze alat van Báb kám 28

12535.h

CÍMSZ Kénysz

SZÓCIK Kénysze talmu jogrendsz különbség te az közö bűn közöt amik önké az közöt amik kénysz ala köv embe kénysz ala elkövete bűnözé enyhébb íté m felfog érvényes azokk zsidókk szemb i ak kénysz ala tért hitükbő Oné rachmo tr Ist felmen az a kénysz ala va Bá ká 2

12535.

CÍMS Kénys

SZÓCI Kénysz talm jogrends különbsé t a köz bű közö ami önk a közö ami kénys al kö emb kénys al elkövet bűnöz enyhéb ít felfo érvénye azok zsidók szem a kénys al tér hitükb On rachm t Is felme a kénys al v B k

12535

CÍM Kény

SZÓC Kénys tal jogrend különbs kö b köz am ön köz am kény a k em kény a elköve bűnö enyhé í felf érvény azo zsidó sze kény a té hitük O rach I felm kény a

1253

CÍ Kén

SZÓ Kény ta jogren különb k kö a ö kö a kén e kén elköv bűn enyh fel érvén az zsid sz kén t hitü rac fel kén