12536.htm

CÍMSZÓ: Kepes

SZEMÉLYNÉV: Kepes Gyula

SZÓCIKK: Kepes Gyula, orvos és természettudós, szül. Várin (Bereg vm.) 1847., megh. Budapesten 1924 okt. Résztvett abban az expedícióban, amely felfedezte a Ferenc József-földet. Ő volt az expedíció egyetlen magyar tagja. 1910-ben vezérfőtörzsorvosi rangot nyert s ő volt az első zsidó, aki a honvédségnél ilyen magas rangot ért el. 1914. nyugdíjba vonult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2536. címszó a lexikon => 461. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12536.htm

CÍMSZÓ: Kepes

SZEMÉLYNÉV: Kepes Gyula

SZÓCIKK: Kepes Gyula, orvos és természettudós, szül. Várin Bereg vm. 1847., megh. Budapesten 1924 okt. Résztvett abban az expedícióban, amely felfedezte a Ferenc József-földet. Ő volt az expedíció egyetlen magyar tagja. 1910-ben vezérfőtörzsorvosi rangot nyert s ő volt az első zsidó, aki a honvédségnél ilyen magas rangot ért el. 1914. nyugdíjba vonult.

12536.ht

CÍMSZÓ Kepe

SZEMÉLYNÉV Kepe Gyul

SZÓCIKK Kepe Gyula orvo é természettudós szül Vári Bere vm 1847. megh Budapeste 192 okt Résztvet abba a expedícióban amel felfedezt Feren József-földet vol a expedíci egyetle magya tagja 1910-be vezérfőtörzsorvos rango nyer vol a els zsidó ak honvédségné ilye maga rango ér el 1914 nyugdíjb vonult

12536.h

CÍMSZ Kep

SZEMÉLYNÉ Kep Gyu

SZÓCIK Kep Gyul orv természettudó szü Vár Ber v 1847 meg Budapest 19 ok Résztve abb expedícióba ame felfedez Fere József-földe vo expedíc egyetl magy tagj 1910-b vezérfőtörzsorvo rang nye vo el zsid a honvédségn ily mag rang é e 191 nyugdíj vonul

12536.

CÍMS Ke

SZEMÉLYN Ke Gy

SZÓCI Ke Gyu or természettud sz Vá Be 184 me Budapes 1 o Résztv ab expedíciób am felfede Fer József-föld v expedí egyet mag tag 1910- vezérfőtörzsorv ran ny v e zsi honvédség il ma ran 19 nyugdí vonu

12536

CÍM K

SZEMÉLY K G

SZÓC K Gy o természettu s V B 18 m Budape Részt a expedíció a felfed Fe József-föl exped egye ma ta 1910 vezérfőtörzsor ra n zs honvédsé i m ra 1 nyugd von

1253SZEMÉL

SZÓ G természett 1 Budap Rész expedíci felfe F József-fö expe egy m t 191 vezérfőtörzso r z honvéds r nyug vo