12558.htm

CÍMSZÓ: Keresztúry

SZEMÉLYNÉV: Keresztúry Alajos József

SZÓCIKK: "Keresztúry Alajos József*, történetbúvár szül. Bodrogkeresztúron (Zemplén vm.) 1755., megh. Pesten 1825 ápr. 21. Szülei zsidók voltak s ő nevét megváltoztatva szülővárosa után, kikeresztelkedett és filozófiai tanulmányokat folytatott, doktorátust tett és Nagyváradon a kir. Akadémián, majd Pesten lett 1811-ben a történelem tanára. Jelentékeny történelmi munkásságából fontosabbak: Lineamenta historiae pragmaticae regni Hungariae positionibus distincta (Pesth 1797); Historia Episcopatus M. Varadiensis (1806); Dissertationes historico - criticae de Belae regis notarii aetate (1812); De Hungarorum origine (1813); De Hungarorum avitis sedobus illorum migratione (1813); De Hungarorum in Europa adverbtu (1814); Compendium historiae universitatis (Partes 3., 1817-19). (Rumy, Neuer Nekrolog d. Deutschen 1825.) "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2558. címszó a lexikon => 476. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12558.htm

CÍMSZÓ: Keresztúry

SZEMÉLYNÉV: Keresztúry Alajos József

SZÓCIKK: Keresztúry Alajos József*, történetbúvár szül. Bodrogkeresztúron Zemplén vm. 1755., megh. Pesten 1825 ápr. 21. Szülei zsidók voltak s ő nevét megváltoztatva szülővárosa után, kikeresztelkedett és filozófiai tanulmányokat folytatott, doktorátust tett és Nagyváradon a kir. Akadémián, majd Pesten lett 1811-ben a történelem tanára. Jelentékeny történelmi munkásságából fontosabbak: Lineamenta historiae pragmaticae regni Hungariae positionibus distincta Pesth 1797 ; Historia Episcopatus M. Varadiensis 1806 ; Dissertationes historico - criticae de Belae regis notarii aetate 1812 ; De Hungarorum origine 1813 ; De Hungarorum avitis sedobus illorum migratione 1813 ; De Hungarorum in Europa adverbtu 1814 ; Compendium historiae universitatis Partes 3., 1817-19 . Rumy, Neuer Nekrolog d. Deutschen 1825.

12558.ht

CÍMSZÓ Keresztúr

SZEMÉLYNÉV Keresztúr Alajo Józse

SZÓCIKK Keresztúr Alajo József* történetbúvá szül Bodrogkeresztúro Zemplé vm 1755. megh Peste 182 ápr 21 Szüle zsidó volta nevé megváltoztatv szülőváros után kikeresztelkedet é filozófia tanulmányoka folytatott doktorátus tet é Nagyvárado kir Akadémián maj Peste let 1811-be történele tanára Jelentéken történelm munkásságábó fontosabbak Lineament historia pragmatica regn Hungaria positionibu distinct Pest 179 Histori Episcopatu M Varadiensi 180 Dissertatione historic critica d Bela regi notari aetat 181 D Hungaroru origin 181 D Hungaroru aviti sedobu illoru migration 181 D Hungaroru i Europ adverbt 181 Compendiu historia universitati Parte 3. 1817-1 Rumy Neue Nekrolo d Deutsche 1825

12558.h

CÍMSZ Keresztú

SZEMÉLYNÉ Keresztú Alaj Józs

SZÓCIK Keresztú Alaj József történetbúv szü Bodrogkeresztúr Zempl v 1755 meg Pest 18 áp 2 Szül zsid volt nev megváltoztat szülőváro utá kikeresztelkede filozófi tanulmányok folytatot doktorátu te Nagyvárad ki Akadémiá ma Pest le 1811-b történel tanár Jelentéke történel munkásságáb fontosabba Lineamen histori pragmatic reg Hungari positionib distinc Pes 17 Histor Episcopat Varadiens 18 Dissertation histori critic Bel reg notar aeta 18 Hungaror origi 18 Hungaror avit sedob illor migratio 18 Hungaror Euro adverb 18 Compendi histori universitat Part 3 1817- Rum Neu Nekrol Deutsch 182

12558.

CÍMS Kereszt

SZEMÉLYN Kereszt Ala Józ

SZÓCI Kereszt Ala Józse történetbú sz Bodrogkeresztú Zemp 175 me Pes 1 á Szü zsi vol ne megváltozta szülővár ut kikeresztelked filozóf tanulmányo folytato doktorát t Nagyvára k Akadémi m Pes l 1811- történe taná Jelenték történe munkásságá fontosabb Lineame histor pragmati re Hungar positioni distin Pe 1 Histo Episcopa Varadien 1 Dissertatio histor criti Be re nota aet 1 Hungaro orig 1 Hungaro avi sedo illo migrati 1 Hungaro Eur adver 1 Compend histor universita Par 1817 Ru Ne Nekro Deutsc 18

12558

CÍM Keresz

SZEMÉLY Keresz Al Jó

SZÓC Keresz Al Józs történetb s Bodrogkereszt Zem 17 m Pe Sz zs vo n megváltozt szülővá u kikeresztelke filozó tanulmány folytat doktorá Nagyvár Akadém Pe 1811 történ tan Jelenté történ munkásság fontosab Lineam histo pragmat r Hunga position disti P Hist Episcop Varadie Dissertati histo crit B r not ae Hungar ori Hungar av sed ill migrat Hungar Eu adve Compen histo universit Pa 181 R N Nekr Deuts 1

1255

CÍ Keres

SZEMÉL Keres A J

SZÓ Keres A Józ történet Bodrogkeresz Ze 1 P S z v megváltoz szülőv kikeresztelk filoz tanulmán folyta doktor Nagyvá Akadé P 181 törté ta Jelent törté munkássá fontosa Linea hist pragma Hung positio dist His Episco Varadi Dissertat hist cri no a Hunga or Hunga a se il migra Hunga E adv Compe hist universi P 18 Nek Deut