12562.htm

CÍMSZÓ: Kern

SZEMÉLYNÉV: Kern Leo

SZÓCIKK: Kern Leo, komponista, az ötvenes években Pesten élt, ahol 1855. Benvenuto Cellini c. operáját sikerrel előadták. Élete további sorsa ismeretlen. V. ö. Wertheimer, Jahrbuch f. Israeliten 1856).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2562. címszó a lexikon => 476. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12562.htm

CÍMSZÓ: Kern

SZEMÉLYNÉV: Kern Leo

SZÓCIKK: Kern Leo, komponista, az ötvenes években Pesten élt, ahol 1855. Benvenuto Cellini c. operáját sikerrel előadták. Élete további sorsa ismeretlen. V. ö. Wertheimer, Jahrbuch f. Israeliten 1856 .

12562.ht

CÍMSZÓ Ker

SZEMÉLYNÉV Ker Le

SZÓCIKK Ker Leo komponista a ötvene évekbe Peste élt aho 1855 Benvenut Cellin c operájá sikerre előadták Élet tovább sors ismeretlen V ö Wertheimer Jahrbuc f Israelite 185

12562.h

CÍMSZ Ke

SZEMÉLYNÉ Ke L

SZÓCIK Ke Le komponist ötven évekb Pest él ah 185 Benvenu Celli operáj sikerr előadtá Éle továb sor ismeretle Wertheime Jahrbu Israelit 18

12562.

CÍMS K

SZEMÉLYN K

SZÓCI K L komponis ötve évek Pes é a 18 Benven Cell operá siker előadt Él tová so ismeretl Wertheim Jahrb Israeli 1

12562

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC komponi ötv éve Pe 1 Benve Cel oper sike előad É tov s ismeret Werthei Jahr Israel

1256SZEMÉL

SZÓ kompon öt év P Benv Ce ope sik előa to ismere Werthe Jah Israe