12564.htm

CÍMSZÓ: Kertész

SZEMÉLYNÉV: Kertész Manó

SZÓCIKK: "Kertész, 1. Manó, tanár, nyelvészeti író, szül. Orosztonyban (Zala vm.) 1881 okt. 15. budapesti egyetemen tanári és bölcsészdoktori oklevelet nyert, azután a főváros középiskoláiban lett tanár. Több ízben nyert pályadíjat a M. Tud. Akadémia pályázatain. Főbb művei: A magyar nyelv működéstörténeti emlékei; Finnugor jelzős szerkezetek; Szólásmondások."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2564. címszó a lexikon => 476. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12564.htm

CÍMSZÓ: Kertész

SZEMÉLYNÉV: Kertész Manó

SZÓCIKK: Kertész, 1. Manó, tanár, nyelvészeti író, szül. Orosztonyban Zala vm. 1881 okt. 15. budapesti egyetemen tanári és bölcsészdoktori oklevelet nyert, azután a főváros középiskoláiban lett tanár. Több ízben nyert pályadíjat a M. Tud. Akadémia pályázatain. Főbb művei: A magyar nyelv működéstörténeti emlékei; Finnugor jelzős szerkezetek; Szólásmondások.

12564.ht

CÍMSZÓ Kertés

SZEMÉLYNÉV Kertés Man

SZÓCIKK Kertész 1 Manó tanár nyelvészet író szül Orosztonyba Zal vm 188 okt 15 budapest egyeteme tanár é bölcsészdoktor oklevele nyert azutá főváro középiskoláiba let tanár Töb ízbe nyer pályadíja M Tud Akadémi pályázatain Főb művei magya nyel működéstörténet emlékei Finnugo jelző szerkezetek Szólásmondások

12564.h

CÍMSZ Kerté

SZEMÉLYNÉ Kerté Ma

SZÓCIK Kertés Man taná nyelvésze ír szü Orosztonyb Za v 18 ok 1 budapes egyetem taná bölcsészdokto oklevel nyer azut fővár középiskoláib le taná Tö ízb nye pályadíj Tu Akadém pályázatai Fő műve magy nye működéstörténe emléke Finnug jelz szerkezete Szólásmondáso

12564.

CÍMS Kert

SZEMÉLYN Kert M

SZÓCI Kerté Ma tan nyelvész í sz Orosztony Z 1 o budape egyete tan bölcsészdokt okleve nye azu fővá középiskolái l tan T íz ny pályadí T Akadé pályázata F műv mag ny működéstörtén emlék Finnu jel szerkezet Szólásmondás

12564

CÍM Ker

SZEMÉLY Ker

SZÓC Kert M ta nyelvés s Oroszton budap egyet ta bölcsészdok oklev ny az főv középiskolá ta í n pályad Akad pályázat mű ma n működéstörté emlé Finn je szerkeze Szólásmondá

1256

CÍ Ke

SZEMÉL Ke

SZÓ Ker t nyelvé Oroszto buda egye t bölcsészdo okle n a fő középiskol t pálya Aka pályáza m m működéstört eml Fin j szerkez Szólásmond