12565.htm

CÍMSZÓ: Kertész

SZEMÉLYNÉV: Kertész Mihály

SZÓCIKK: "K. 1. Mihály, ügyvéd, író, szül. Szolnokon 1888 febr. 4. Ugyanitt folytat ügyvédi gyakorlatot. Több kabarédarabját játszották sikerrel a Belvárosi Színház és az Andrássy-úti Színház. Megjelent könyvei: A csodálatos sárkány (ifjúsági regény); A csengeri domb; Bohóc Péter; A gyémántköves melltű, stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2565. címszó a lexikon => 477. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12565.htm

CÍMSZÓ: Kertész

SZEMÉLYNÉV: Kertész Mihály

SZÓCIKK: K. 1. Mihály, ügyvéd, író, szül. Szolnokon 1888 febr. 4. Ugyanitt folytat ügyvédi gyakorlatot. Több kabarédarabját játszották sikerrel a Belvárosi Színház és az Andrássy-úti Színház. Megjelent könyvei: A csodálatos sárkány ifjúsági regény ; A csengeri domb; Bohóc Péter; A gyémántköves melltű, stb.

12565.ht

CÍMSZÓ Kertés

SZEMÉLYNÉV Kertés Mihál

SZÓCIKK K 1 Mihály ügyvéd író szül Szolnoko 188 febr 4 Ugyanit folyta ügyvéd gyakorlatot Töb kabarédarabjá játszottá sikerre Belváros Színhá é a Andrássy-út Színház Megjelen könyvei csodálato sárkán ifjúság regén csenger domb Bohó Péter gyémántköve melltű stb

12565.h

CÍMSZ Kerté

SZEMÉLYNÉ Kerté Mihá

SZÓCIK Mihál ügyvé ír szü Szolnok 18 feb Ugyani folyt ügyvé gyakorlato Tö kabarédarabj játszott sikerr Belváro Szính Andrássy-ú Színhá Megjele könyve csodálat sárká ifjúsá regé csenge dom Boh Péte gyémántköv mellt st

12565.

CÍMS Kert

SZEMÉLYN Kert Mih

SZÓCI Mihá ügyv í sz Szolno 1 fe Ugyan foly ügyv gyakorlat T kabarédarab játszot siker Belvár Szín Andrássy- Szính Megjel könyv csodála sárk ifjús reg cseng do Bo Pét gyémántkö mell s

12565

CÍM Ker

SZEMÉLY Ker Mi

SZÓC Mih ügy s Szoln f Ugya fol ügy gyakorla kabarédara játszo sike Belvá Szí Andrássy Szín Megje köny csodál sár ifjú re csen d B Pé gyémántk mel

1256

CÍ Ke

SZEMÉL Ke M

SZÓ Mi üg Szol Ugy fo üg gyakorl kabarédar játsz sik Belv Sz Andráss Szí Megj kön csodá sá ifj r cse P gyémánt me