12566.htm

CÍMSZÓ: Kertész

SZEMÉLYNÉV: Kertész Mihály

SZÓCIKK: K. II. Mihály, filmrendező, szül. Budapesten 1887. A színésziskola elvégzése után a Magyar Színház tagja lett. 1912-ben a Projectograph rt. ösztöndíjával Kopenhágába ment, ahol a Nordisk-filmnél színészi és rendezői tanulmányokat folytatott. Hazatérése után kizárólag filmrendezéssel foglalkozott és a Phönix-filmgyár főrendezője lőtt. Budapestről Bécsbe szerződött a Sascha-filmgyárhoz, ahol már az egész világon ismert filmeket készített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2566. címszó a lexikon => 477. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12566.htm

CÍMSZÓ: Kertész

SZEMÉLYNÉV: Kertész Mihály

SZÓCIKK: K. II. Mihály, filmrendező, szül. Budapesten 1887. A színésziskola elvégzése után a Magyar Színház tagja lett. 1912-ben a Projectograph rt. ösztöndíjával Kopenhágába ment, ahol a Nordisk-filmnél színészi és rendezői tanulmányokat folytatott. Hazatérése után kizárólag filmrendezéssel foglalkozott és a Phönix-filmgyár főrendezője lőtt. Budapestről Bécsbe szerződött a Sascha-filmgyárhoz, ahol már az egész világon ismert filmeket készített.

12566.ht

CÍMSZÓ Kertés

SZEMÉLYNÉV Kertés Mihál

SZÓCIKK K II Mihály filmrendező szül Budapeste 1887 színésziskol elvégzés utá Magya Színhá tagj lett 1912-be Projectograp rt ösztöndíjáva Kopenhágáb ment aho Nordisk-filmné színész é rendező tanulmányoka folytatott Hazatérés utá kizáróla filmrendezésse foglalkozot é Phönix-filmgyá főrendezőj lőtt Budapestrő Bécsb szerződöt Sascha-filmgyárhoz aho má a egés világo ismer filmeke készített

12566.h

CÍMSZ Kerté

SZEMÉLYNÉ Kerté Mihá

SZÓCIK I Mihál filmrendez szü Budapest 188 színészisko elvégzé ut Magy Szính tag let 1912-b Projectogra r ösztöndíjáv Kopenhágá men ah Nordisk-filmn színés rendez tanulmányok folytatot Hazatéré ut kizáról filmrendezéss foglalkozo Phönix-filmgy főrendező lőt Budapestr Bécs szerződö Sascha-filmgyárho ah m egé világ isme filmek készítet

12566.

CÍMS Kert

SZEMÉLYN Kert Mih

SZÓCI Mihá filmrende sz Budapes 18 színészisk elvégz u Mag Szín ta le 1912- Projectogr ösztöndíjá Kopenhág me a Nordisk-film színé rende tanulmányo folytato Hazatér u kizáró filmrendezés foglalkoz Phönix-filmg főrendez lő Budapest Béc szerződ Sascha-filmgyárh a eg vilá ism filme készíte

12566

CÍM Ker

SZEMÉLY Ker Mi

SZÓC Mih filmrend s Budape 1 színészis elvég Ma Szí t l 1912 Projectog ösztöndíj Kopenhá m Nordisk-fil szín rend tanulmány folytat Hazaté kizár filmrendezé foglalko Phönix-film főrende l Budapes Bé szerző Sascha-filmgyár e vil is film készít

1256

CÍ Ke

SZEMÉL Ke M

SZÓ Mi filmren Budap színészi elvé M Sz 191 Projecto ösztöndí Kopenh Nordisk-fi szí ren tanulmán folyta Hazat kizá filmrendez foglalk Phönix-fil főrend Budape B szerz Sascha-filmgyá vi i fil készí