12568.htm

CÍMSZÓ: Kertész

SZEMÉLYNÉV: Kertész Rezső

SZÓCIKK: K. Rezső, szocialista író, az erdélyi munkásmozgalom egyik vezetője, szül. Okányban (Bihar vm.) 1890. Többízben volt képviselőjelölt. Számos cikke és tanulmánya jelent meg a történeti materializmus eszmeköréből.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2568. címszó a lexikon => 477. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12568.htm

CÍMSZÓ: Kertész

SZEMÉLYNÉV: Kertész Rezső

SZÓCIKK: K. Rezső, szocialista író, az erdélyi munkásmozgalom egyik vezetője, szül. Okányban Bihar vm. 1890. Többízben volt képviselőjelölt. Számos cikke és tanulmánya jelent meg a történeti materializmus eszmeköréből.

12568.ht

CÍMSZÓ Kertés

SZEMÉLYNÉV Kertés Rezs

SZÓCIKK K Rezső szocialist író a erdély munkásmozgalo egyi vezetője szül Okányba Biha vm 1890 Többízbe vol képviselőjelölt Számo cikk é tanulmány jelen me történet materializmu eszmeköréből

12568.h

CÍMSZ Kerté

SZEMÉLYNÉ Kerté Rez

SZÓCIK Rezs szocialis ír erdél munkásmozgal egy vezetőj szü Okányb Bih v 189 Többízb vo képviselőjelöl Szám cik tanulmán jele m történe materializm eszmekörébő

12568.

CÍMS Kert

SZEMÉLYN Kert Re

SZÓCI Rez szociali í erdé munkásmozga eg vezető sz Okány Bi 18 Többíz v képviselőjelö Szá ci tanulmá jel történ materializ eszmeköréb

12568

CÍM Ker

SZEMÉLY Ker R

SZÓC Re szocial erd munkásmozg e vezet s Okán B 1 Többí képviselőjel Sz c tanulm je törté materiali eszmeköré

1256

CÍ Ke

SZEMÉL Ke

SZÓ R szocia er munkásmoz veze Oká Több képviselője S tanul j tört material eszmekör