12572.htm

CÍMSZÓ: Kesztenbaum

SZEMÉLYNÉV: Kesztenbaum Rafael

SZÓCIKK: Kesztenbaum Rafael Márton, pelethei birtokos, megh. 1829 nov. 28. Egész vagyonát jótékony és kulturális célokra hagyományozta. Hagyatékából végakarata szerint a megyei hatóság Sátoraljaújhelyen a később oly híressé vált zsidó iskolát létesítette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2572. címszó a lexikon => 477. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12572.htm

CÍMSZÓ: Kesztenbaum

SZEMÉLYNÉV: Kesztenbaum Rafael

SZÓCIKK: Kesztenbaum Rafael Márton, pelethei birtokos, megh. 1829 nov. 28. Egész vagyonát jótékony és kulturális célokra hagyományozta. Hagyatékából végakarata szerint a megyei hatóság Sátoraljaújhelyen a később oly híressé vált zsidó iskolát létesítette.

12572.ht

CÍMSZÓ Kesztenbau

SZEMÉLYNÉV Kesztenbau Rafae

SZÓCIKK Kesztenbau Rafae Márton pelethe birtokos megh 182 nov 28 Egés vagyoná jótékon é kulturáli célokr hagyományozta Hagyatékábó végakarat szerin megye hatósá Sátoraljaújhelye későb ol híress vál zsid iskolá létesítette

12572.h

CÍMSZ Kesztenba

SZEMÉLYNÉ Kesztenba Rafa

SZÓCIK Kesztenba Rafa Márto peleth birtoko meg 18 no 2 Egé vagyon jótéko kulturál célok hagyományozt Hagyatékáb végakara szeri megy hatós Sátoraljaújhely késő o híres vá zsi iskol létesített

12572.

CÍMS Kesztenb

SZEMÉLYN Kesztenb Raf

SZÓCI Kesztenb Raf Márt pelet birtok me 1 n Eg vagyo jóték kulturá célo hagyományoz Hagyatéká végakar szer meg ható Sátoraljaújhel kés híre v zs isko létesítet

12572

CÍM Keszten

SZEMÉLY Keszten Ra

SZÓC Keszten Ra Már pele birto m E vagy jóté kultur cél hagyományo Hagyaték végaka sze me hat Sátoraljaújhe ké hír z isk létesíte

1257

CÍ Keszte

SZEMÉL Keszte R

SZÓ Keszte R Má pel birt vag jót kultu cé hagyomány Hagyaté végak sz m ha Sátoraljaújh k hí is létesít