12576.htm

CÍMSZÓ: Kezájisz

SZÓCIKK: Kezájísz (h.). Magyarul szó szerint ezt jelenti: mint az olajbogyó. A Talmudban gyakran előforduló terminus, a szükséges mérték megállapítására. Különösen az ételekkel kapcsolatosan használják ezt a meghatározást. A tilalmazott ételek élvezete csak akkor éri el a büntetés alá eső bűn határát, ha legalább egy bogyónyit ettek belőle. Viszont az előírt ételekből (a pászka = macó) a peszach első és második estéjén, ugyanakkor a keserűgyökérből (mórór) szintén legalább egy K.-t kell elfogyasztani. Általános szabály, hogy ételek fölött csak úgy szabad az előirt benedikciót elmondani, ha a nagysága legalább egy olajbogyó nagyságának megfelel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2576. címszó a lexikon => 477. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12576.htm

CÍMSZÓ: Kezájisz

SZÓCIKK: Kezájísz h. . Magyarul szó szerint ezt jelenti: mint az olajbogyó. A Talmudban gyakran előforduló terminus, a szükséges mérték megállapítására. Különösen az ételekkel kapcsolatosan használják ezt a meghatározást. A tilalmazott ételek élvezete csak akkor éri el a büntetés alá eső bűn határát, ha legalább egy bogyónyit ettek belőle. Viszont az előírt ételekből a pászka = macó a peszach első és második estéjén, ugyanakkor a keserűgyökérből mórór szintén legalább egy K.-t kell elfogyasztani. Általános szabály, hogy ételek fölött csak úgy szabad az előirt benedikciót elmondani, ha a nagysága legalább egy olajbogyó nagyságának megfelel.

12576.ht

CÍMSZÓ Kezájis

SZÓCIKK Kezájís h Magyaru sz szerin ez jelenti min a olajbogyó Talmudba gyakra előfordul terminus szüksége mérté megállapítására Különöse a ételekke kapcsolatosa használjá ez meghatározást tilalmazot étele élvezet csa akko ér e bünteté al es bű határát h legaláb eg bogyónyi ette belőle Viszon a előír ételekbő pászk mac peszac els é másodi estéjén ugyanakko keserűgyökérbő móró szinté legaláb eg K.- kel elfogyasztani Általáno szabály hog étele fölöt csa úg szaba a előir benedikció elmondani h nagyság legaláb eg olajbogy nagyságána megfelel

12576.h

CÍMSZ Kezáji

SZÓCIK Kezájí Magyar s szeri e jelent mi olajbogy Talmudb gyakr előfordu terminu szükség mért megállapításár Különös ételekk kapcsolatos használj e meghatározás tilalmazo étel élveze cs akk é büntet a e b határá legalá e bogyóny ett belől Viszo előí ételekb pász ma pesza el másod estéjé ugyanakk keserűgyökérb mór szint legalá e K. ke elfogyasztan Általán szabál ho étel fölö cs ú szab elői benedikci elmondan nagysá legalá e olajbog nagyságán megfele

12576.

CÍMS Kezáj

SZÓCI Kezáj Magya szer jelen m olajbog Talmud gyak előford termin szüksé mér megállapításá Különö ételek kapcsolato használ meghatározá tilalmaz éte élvez c ak bünte határ legal bogyón et belő Visz elő ételek pás m pesz e máso estéj ugyanak keserűgyökér mó szin legal K k elfogyaszta Általá szabá h éte föl c sza elő benedikc elmonda nagys legal olajbo nagyságá megfel

12576

CÍM Kezá

SZÓC Kezá Magy sze jele olajbo Talmu gya előfor termi szüks mé megállapítás Külön étele kapcsolat haszná meghatároz tilalma ét élve a bünt hatá lega bogyó e bel Vis el étele pá pes más esté ugyana keserűgyöké m szi lega elfogyaszt Által szab ét fö sz el benedik elmond nagy lega olajb nagyság megfe

1257

CÍ Kez

SZÓ Kez Mag sz jel olajb Talm gy előfo term szük m megállapítá Külö étel kapcsola haszn meghatáro tilalm é élv bün hat leg bogy be Vi e étel p pe má est ugyan keserűgyök sz leg elfogyasz Álta sza é f s e benedi elmon nag leg olaj nagysá megf