12580.htm

CÍMSZÓ: Kfar Gideon

SZÓCIKK: Kfar Gideon, palesztinai község Emek Jeszreelben. A Keren Kajemeth alapította 1923. kizárólag bevándorló magyar-zsidók számára. Az alapítási költségek 16,000 fontot tettek ki. A 6000 dunam földterületen a lakosság mezőgazdasággal foglalkozik. A lakosság az állandó bevándorlás folytán egyre gyarapszik. Jelenlegi lélekszáma kb. 400.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2580. címszó a lexikon => 478. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12580.htm

CÍMSZÓ: Kfar Gideon

SZÓCIKK: Kfar Gideon, palesztinai község Emek Jeszreelben. A Keren Kajemeth alapította 1923. kizárólag bevándorló magyar-zsidók számára. Az alapítási költségek 16,000 fontot tettek ki. A 6000 dunam földterületen a lakosság mezőgazdasággal foglalkozik. A lakosság az állandó bevándorlás folytán egyre gyarapszik. Jelenlegi lélekszáma kb. 400.

12580.ht

CÍMSZÓ Kfa Gideo

SZÓCIKK Kfa Gideon palesztina közsé Eme Jeszreelben Kere Kajemet alapított 1923 kizáróla bevándorl magyar-zsidó számára A alapítás költsége 16,00 fonto tette ki 600 duna földterülete lakossá mezőgazdaságga foglalkozik lakossá a álland bevándorlá folytá egyr gyarapszik Jelenleg lélekszám kb 400

12580.h

CÍMSZ Kf Gide

SZÓCIK Kf Gideo palesztin közs Em Jeszreelbe Ker Kajeme alapítot 192 kizáról bevándor magyar-zsid számár alapítá költség 16,0 font tett k 60 dun földterület lakoss mezőgazdaságg foglalkozi lakoss állan bevándorl folyt egy gyarapszi Jelenle lélekszá k 40

12580.

CÍMS K Gid

SZÓCI K Gide paleszti köz E Jeszreelb Ke Kajem alapíto 19 kizáró bevándo magyar-zsi számá alapít költsé 16, fon tet 6 du földterüle lakos mezőgazdaság foglalkoz lakos álla bevándor foly eg gyarapsz Jelenl léleksz 4

12580

CÍM Gi

SZÓC Gid paleszt kö Jeszreel K Kaje alapít 1 kizár bevánd magyar-zs szám alapí költs 16 fo te d földterül lako mezőgazdasá foglalko lako áll bevándo fol e gyaraps Jelen léleks

1258

CÍ G

SZÓ Gi palesz k Jeszree Kaj alapí kizá beván magyar-z szá alap költ 1 f t földterü lak mezőgazdas foglalk lak ál bevánd fo gyarap Jele lélek