12581.htm

CÍMSZÓ: Kibbud

SZÓCIKK: Kibbud (h.). Megtisztelés. Szűkebb értelemben: szertartási tisztség, pl. a Tóra körülhordozása, a körülmetélendő gyermek tartása, a házasságkötésnél a poháráldás elmondása, melyet régibb rítusban még a menyasszony atyja kínál fel az esküvői vendégek valamelyikének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2581. címszó a lexikon => 478. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12581.htm

CÍMSZÓ: Kibbud

SZÓCIKK: Kibbud h. . Megtisztelés. Szűkebb értelemben: szertartási tisztség, pl. a Tóra körülhordozása, a körülmetélendő gyermek tartása, a házasságkötésnél a poháráldás elmondása, melyet régibb rítusban még a menyasszony atyja kínál fel az esküvői vendégek valamelyikének.

12581.ht

CÍMSZÓ Kibbu

SZÓCIKK Kibbu h Megtisztelés Szűkeb értelemben szertartás tisztség pl Tór körülhordozása körülmetélend gyerme tartása házasságkötésné poháráldá elmondása melye régib rítusba mé menyasszon atyj kíná fe a esküvő vendége valamelyikének

12581.h

CÍMSZ Kibb

SZÓCIK Kibb Megtisztelé Szűke értelembe szertartá tisztsé p Tó körülhordozás körülmetélen gyerm tartás házasságkötésn poháráld elmondás mely régi rítusb m menyasszo aty kín f esküv vendég valamelyikéne

12581.

CÍMS Kib

SZÓCI Kib Megtisztel Szűk értelemb szertart tiszts T körülhordozá körülmetéle gyer tartá házasságkötés pohárál elmondá mel rég rítus menyassz at kí eskü vendé valamelyikén

12581

CÍM Ki

SZÓC Ki Megtiszte Szű értelem szertar tiszt körülhordoz körülmetél gye tart házasságköté pohárá elmond me ré rítu menyass a k esk vend valamelyiké

1258

CÍ K

SZÓ K Megtiszt Sz értele szerta tisz körülhordo körülmeté gy tar házasságköt pohár elmon m r rít menyas es ven valamelyik