12582.htm

CÍMSZÓ: Kicvo

SZÓCIKK: Kicvo (h.), Kiszabott mérték. A közjótékonysági alaphoz való hozzájárulás összege. Kicvenyiknek mondják a jiddis nyelvhasználatban azt a szegény embert, aki a hitközségtől kapott adományokból él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2582. címszó a lexikon => 478. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12582.htm

CÍMSZÓ: Kicvo

SZÓCIKK: Kicvo h. , Kiszabott mérték. A közjótékonysági alaphoz való hozzájárulás összege. Kicvenyiknek mondják a jiddis nyelvhasználatban azt a szegény embert, aki a hitközségtől kapott adományokból él.

12582.ht

CÍMSZÓ Kicv

SZÓCIKK Kicv h Kiszabot mérték közjótékonyság alapho val hozzájárulá összege Kicvenyikne mondjá jiddi nyelvhasználatba az szegén embert ak hitközségtő kapot adományokbó él

12582.h

CÍMSZ Kic

SZÓCIK Kic Kiszabo mérté közjótékonysá alaph va hozzájárul összeg Kicvenyikn mondj jidd nyelvhasználatb a szegé ember a hitközségt kapo adományokb é

12582.

CÍMS Ki

SZÓCI Ki Kiszab mért közjótékonys alap v hozzájáru össze Kicvenyik mond jid nyelvhasználat szeg embe hitközség kap adományok

12582

CÍM K

SZÓC K Kisza mér közjótékony ala hozzájár össz Kicvenyi mon ji nyelvhasznála sze emb hitközsé ka adományo

1258SZÓ Kisz mé közjótékon al hozzájá öss Kicveny mo j nyelvhasznál sz em hitközs k adomány