12583.htm

CÍMSZÓ: Kidus

SZÓCIKK: Kidus (h.). Megszentelés. Ezzel a szertartással köszöntik a belepő szombatot és ünnepnapokat. Áldást mondanak a bor felett az ünnep és szombat beköszöntésekor. Ez a szertartás az otthoni liturgiában kapott nagy szerepet, de pészach első két estéjének kivételével, minden ünnep előestéjén elmondják a templomban is. K.-nak nevezik még a szombat és ünnep reggelén elmondott áldást is. Ünnep estéjén bor hiányában a K. ima a kalácsok (l. Barchesz) fölött is elmondható.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2583. címszó a lexikon => 478. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12583.htm

CÍMSZÓ: Kidus

SZÓCIKK: Kidus h. . Megszentelés. Ezzel a szertartással köszöntik a belepő szombatot és ünnepnapokat. Áldást mondanak a bor felett az ünnep és szombat beköszöntésekor. Ez a szertartás az otthoni liturgiában kapott nagy szerepet, de pészach első két estéjének kivételével, minden ünnep előestéjén elmondják a templomban is. K.-nak nevezik még a szombat és ünnep reggelén elmondott áldást is. Ünnep estéjén bor hiányában a K. ima a kalácsok l. Barchesz fölött is elmondható.

12583.ht

CÍMSZÓ Kidu

SZÓCIKK Kidu h Megszentelés Ezze szertartássa köszönti belep szombato é ünnepnapokat Áldás mondana bo felet a ünne é szomba beköszöntésekor E szertartá a otthon liturgiába kapot nag szerepet d pészac els ké estéjéne kivételével minde ünne előestéjé elmondjá templomba is K.-na nevezi mé szomba é ünne reggelé elmondot áldás is Ünne estéjé bo hiányába K im kalácso l Barches fölöt i elmondható

12583.h

CÍMSZ Kid

SZÓCIK Kid Megszentelé Ezz szertartáss köszönt bele szombat ünnepnapoka Áldá mondan b fele ünn szomb beköszöntéseko szertart ottho liturgiáb kapo na szerepe pésza el k estéjén kivételéve mind ünn előestéj elmondj templomb i K.-n nevez m szomb ünn reggel elmondo áldá i Ünn estéj b hiányáb i kalács Barche fölö elmondhat

12583.

CÍMS Ki

SZÓCI Ki Megszentel Ez szertartás köszön bel szomba ünnepnapok Áld monda fel ün szom beköszöntések szertar otth liturgiá kap n szerep pész e estéjé kivételév min ün előesté elmond templom K.- neve szom ün regge elmond áld Ün esté hiányá kalác Barch föl elmondha

12583

CÍM K

SZÓC K Megszente E szertartá köszö be szomb ünnepnapo Ál mond fe ü szo beköszöntése szerta ott liturgi ka szere pés estéj kivételé mi ü előest elmon templo K. nev szo ü regg elmon ál Ü est hiány kalá Barc fö elmondh

1258SZÓ Megszent szertart kösz b szom ünnepnap Á mon f sz beköszöntés szert ot liturg k szer pé esté kivétel m előes elmo templ K ne sz reg elmo á es hián kal Bar f elmond