12590.htm

CÍMSZÓ: Kilenc napok

SZÓCIKK: Kilenc napok (Húshagyók). Av hónapjának első kilenc napja, melyeken szombat kivételével húsos ételek és bor fogyasztását a vallásos rítus eltiltja. Ezek a napok a háromhetes gyászidőnek, mely Tamusz 17-ike és Av 9-ike között van, fokozott gyásznapjai Jeruzsálem ostromának emlékére.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2590. címszó a lexikon => 479. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12590.htm

CÍMSZÓ: Kilenc napok

SZÓCIKK: Kilenc napok Húshagyók . Av hónapjának első kilenc napja, melyeken szombat kivételével húsos ételek és bor fogyasztását a vallásos rítus eltiltja. Ezek a napok a háromhetes gyászidőnek, mely Tamusz 17-ike és Av 9-ike között van, fokozott gyásznapjai Jeruzsálem ostromának emlékére.

12590.ht

CÍMSZÓ Kilen napo

SZÓCIKK Kilen napo Húshagyó A hónapjána els kilen napja melyeke szomba kivételéve húso étele é bo fogyasztásá valláso rítu eltiltja Eze napo háromhete gyászidőnek mel Tamus 17-ik é A 9-ik közöt van fokozot gyásznapja Jeruzsále ostromána emlékére

12590.h

CÍMSZ Kile nap

SZÓCIK Kile nap Húshagy hónapján el kile napj melyek szomb kivételév hús étel b fogyasztás vallás rít eltiltj Ez nap háromhet gyászidőne me Tamu 17-i 9-i közö va fokozo gyásznapj Jeruzsál ostromán emlékér

12590.

CÍMS Kil na

SZÓCI Kil na Húshag hónapjá e kil nap melye szom kivételé hú éte fogyasztá vallá rí eltilt E na háromhe gyászidőn m Tam 17- 9- köz v fokoz gyásznap Jeruzsá ostromá emléké

12590

CÍM Ki n

SZÓC Ki n Húsha hónapj ki na mely szo kivétel h ét fogyaszt vall r eltil n háromh gyászidő Ta 17 9 kö foko gyászna Jeruzs ostrom emlék

1259

CÍ K

SZÓ K Húsh hónap k n mel sz kivéte é fogyasz val elti három gyászid T 1 k fok gyászn Jeruz ostro emlé