12593.htm

CÍMSZÓ: Kimechó depiszchó

SZÓCIKK: Kimchó depiszchó. (Vulgáris kiejtéssel: Kimche depiszche.) Peszachi liszt, illetve a szegények ingyenes pászkajutaléka. Az ingyenes pászkára szorulókat lajstromozni szokták. A lajstromot K. cettel-nek mondják. «Der erste auf dem K- cettel», első a jótékonyságra szorulók lajstromán. Az «első» alatt a rabbit értik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2593. címszó a lexikon => 479. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12593.htm

CÍMSZÓ: Kimechó depiszchó

SZÓCIKK: Kimchó depiszchó. Vulgáris kiejtéssel: Kimche depiszche. Peszachi liszt, illetve a szegények ingyenes pászkajutaléka. Az ingyenes pászkára szorulókat lajstromozni szokták. A lajstromot K. cettel-nek mondják. Der erste auf dem K- cettel , első a jótékonyságra szorulók lajstromán. Az első alatt a rabbit értik.

12593.ht

CÍMSZÓ Kimech depiszch

SZÓCIKK Kimch depiszchó Vulgári kiejtéssel Kimch depiszche Peszach liszt illetv szegénye ingyene pászkajutaléka A ingyene pászkár szorulóka lajstromozn szokták lajstromo K cettel-ne mondják De erst au de K cette els jótékonyságr szoruló lajstromán A els alat rabbi értik

12593.h

CÍMSZ Kimec depiszc

SZÓCIK Kimc depiszch Vulgár kiejtésse Kimc depiszch Peszac lisz illet szegény ingyen pászkajutalék ingyen pászká szorulók lajstromoz szoktá lajstrom cettel-n mondjá D ers a d cett el jótékonyság szorul lajstromá el ala rabb érti

12593.

CÍMS Kime depisz

SZÓCI Kim depiszc Vulgá kiejtéss Kim depiszc Pesza lis ille szegén ingye pászkajutalé ingye pászk szoruló lajstromo szokt lajstro cettel- mondj er cet e jótékonysá szoru lajstrom e al rab ért

12593

CÍM Kim depis

SZÓC Ki depisz Vulg kiejtés Ki depisz Pesz li ill szegé ingy pászkajutal ingy pász szorul lajstrom szok lajstr cettel mond e ce jótékonys szor lajstro a ra ér

1259

CÍ Ki depi

SZÓ K depis Vul kiejté K depis Pes l il szeg ing pászkajuta ing pás szoru lajstro szo lajst cette mon c jótékony szo lajstr r é