12594.htm

CÍMSZÓ: Kinósz

SZÓCIKK: Kinósz (h). Gyászdalok. Azok a rímes költemények, melyeket tisó beóv (l. o.) napján recitálnak a zsinagógában, gyászolva Jeruzsálem és a szentély pusztulását. A K.-ban megéneklik ezenkívül a zsidó múlt sok szerencsétlenségét is. Legnevezetesebbek a cionidák, Juda Halévi versei: Saali szerufo boés (magyarul: kérdezd, te tűzben elégetett) kezdetű, a középkori tóraégetés alkalmából szerzett dal, végül a sorrendben utolsó Éli Cijon (magyarul: nyögj, Ción) kezdetű refrénes elégia, melyet már állva mond a gyülekezet. Az előzéket a földön ülve mondják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2594. címszó a lexikon => 479. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12594.htm

CÍMSZÓ: Kinósz

SZÓCIKK: Kinósz h . Gyászdalok. Azok a rímes költemények, melyeket tisó beóv l. o. napján recitálnak a zsinagógában, gyászolva Jeruzsálem és a szentély pusztulását. A K.-ban megéneklik ezenkívül a zsidó múlt sok szerencsétlenségét is. Legnevezetesebbek a cionidák, Juda Halévi versei: Saali szerufo boés magyarul: kérdezd, te tűzben elégetett kezdetű, a középkori tóraégetés alkalmából szerzett dal, végül a sorrendben utolsó Éli Cijon magyarul: nyögj, Ción kezdetű refrénes elégia, melyet már állva mond a gyülekezet. Az előzéket a földön ülve mondják.

12594.ht

CÍMSZÓ Kinós

SZÓCIKK Kinós Gyászdalok Azo ríme költemények melyeke tis beó l o napjá recitálna zsinagógában gyászolv Jeruzsále é szentél pusztulását K.-ba megénekli ezenkívü zsid múl so szerencsétlenségé is Legnevezetesebbe cionidák Jud Halév versei Saal szeruf boé magyarul kérdezd t tűzbe elégetet kezdetű középkor tóraégeté alkalmábó szerzet dal végü sorrendbe utols Él Cijo magyarul nyögj Ció kezdet refréne elégia melye má állv mon gyülekezet A előzéke földö ülv mondják

12594.h

CÍMSZ Kinó

SZÓCIK Kinó Gyászdalo Az rím költeménye melyek ti be napj recitáln zsinagógába gyászol Jeruzsál szenté pusztulásá K.-b megénekl ezenkív zsi mú s szerencsétlenség i Legnevezetesebb cionidá Ju Halé verse Saa szeru bo magyaru kérdez tűzb elégete kezdet középko tóraéget alkalmáb szerze da vég sorrendb utol É Cij magyaru nyög Ci kezde refrén elégi mely m áll mo gyülekeze előzék föld ül mondjá

12594.

CÍMS Kin

SZÓCI Kin Gyászdal A rí költemény melye t b nap recitál zsinagógáb gyászo Jeruzsá szent pusztulás K.- megének ezenkí zs m szerencsétlensé Legnevezeteseb cionid J Hal vers Sa szer b magyar kérde tűz eléget kezde középk tóraége alkalmá szerz d vé sorrend uto Ci magyar nyö C kezd refré elég mel ál m gyülekez előzé föl ü mondj

12594

CÍM Ki

SZÓC Ki Gyászda r költemén mely na recitá zsinagógá gyász Jeruzs szen pusztulá K. megéne ezenk z szerencsétlens Legnevezetese cioni Ha ver S sze magya kérd tű elége kezd közép tóraég alkalm szer v sorren ut C magya ny kez refr elé me á gyüleke előz fö mond

1259

CÍ K

SZÓ K Gyászd költemé mel n recit zsinagóg gyás Jeruz sze pusztul K megén ezen szerencsétlen Legnevezetes cion H ve sz magy kér t elég kez közé tóraé alkal sze sorre u magy n ke ref el m gyülek elő f mon