12597.htm

CÍMSZÓ: Király

SZEMÉLYNÉV: Király Ernő

SZÓCIKK: Király Ernő, színész, szül. Kiskesziben (Nyitra vm.) 1884. Színiiskolában tanult és korán sikerei voltak, mint operettbonvivánnak. Szabadka, majd Kolozsvár után végleg Pestre került a Király-Színházhoz, ahol rövid idő alatt a legünnepeltebb színészek közé emelkedett. Sikerrel szerepelt Bécsben és Berlinben is. Néhány év óta önálló társulattal magyar turnékat rendez Amerikában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2597. címszó a lexikon => 479. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12597.htm

CÍMSZÓ: Király

SZEMÉLYNÉV: Király Ernő

SZÓCIKK: Király Ernő, színész, szül. Kiskesziben Nyitra vm. 1884. Színiiskolában tanult és korán sikerei voltak, mint operettbonvivánnak. Szabadka, majd Kolozsvár után végleg Pestre került a Király-Színházhoz, ahol rövid idő alatt a legünnepeltebb színészek közé emelkedett. Sikerrel szerepelt Bécsben és Berlinben is. Néhány év óta önálló társulattal magyar turnékat rendez Amerikában.

12597.ht

CÍMSZÓ Királ

SZEMÉLYNÉV Királ Ern

SZÓCIKK Királ Ernő színész szül Kiskeszibe Nyitr vm 1884 Színiiskolába tanul é korá sikere voltak min operettbonvivánnak Szabadka maj Kolozsvá utá végle Pestr kerül Király-Színházhoz aho rövi id alat legünnepelteb színésze köz emelkedett Sikerre szerepel Bécsbe é Berlinbe is Néhán é ót önáll társulatta magya turnéka rende Amerikában

12597.h

CÍMSZ Kirá

SZEMÉLYNÉ Kirá Er

SZÓCIK Kirá Ern színés szü Kiskeszib Nyit v 188 Színiiskoláb tanu kor siker volta mi operettbonvivánna Szabadk ma Kolozsv ut végl Pest kerü Király-Színházho ah röv i ala legünnepelte színész kö emelkedet Sikerr szerepe Bécsb Berlinb i Néhá ó önál társulatt magy turnék rend Amerikába

12597.

CÍMS Kir

SZEMÉLYN Kir E

SZÓCI Kir Er színé sz Kiskeszi Nyi 18 Színiiskolá tan ko sike volt m operettbonvivánn Szabad m Kolozs u vég Pes ker Király-Színházh a rö al legünnepelt színés k emelkede Siker szerep Bécs Berlin Néh öná társulat mag turné ren Amerikáb

12597

CÍM Ki

SZEMÉLY Ki

SZÓC Ki E szín s Kiskesz Ny 1 Színiiskol ta k sik vol operettbonviván Szaba Koloz vé Pe ke Király-Színház r a legünnepel színé emelked Sike szere Béc Berli Né ön társula ma turn re Ameriká

1259

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K szí Kiskes N Színiisko t si vo operettbonvivá Szab Kolo v P k Király-Színhá legünnepe szín emelke Sik szer Bé Berl N ö társul m tur r Amerik