12604.htm

CÍMSZÓ: Kis

SZEMÉLYNÉV: Kis Adolf

SZÓCIKK: Kis, 1. Adolf, szociálpolitikus, szül. Kiscellen 1867 máj. 8. Korán a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, 1904-től kezdve pedig igazgatója volt. Nagy része volt a munkásság szervezésében s egyideig a Népszava szerkesztőségének is tagja volt, 1910- 18-ig pedig a Munkásügyi Szemlét szerkesztette. A diktatúra bukása után nyugdíjazták és külföldre ment.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2604. címszó a lexikon => 481. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12604.htm

CÍMSZÓ: Kis

SZEMÉLYNÉV: Kis Adolf

SZÓCIKK: Kis, 1. Adolf, szociálpolitikus, szül. Kiscellen 1867 máj. 8. Korán a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, 1904-től kezdve pedig igazgatója volt. Nagy része volt a munkásság szervezésében s egyideig a Népszava szerkesztőségének is tagja volt, 1910- 18-ig pedig a Munkásügyi Szemlét szerkesztette. A diktatúra bukása után nyugdíjazták és külföldre ment.

12604.ht

CÍMSZÓ Ki

SZEMÉLYNÉV Ki Adol

SZÓCIKK Kis 1 Adolf szociálpolitikus szül Kiscelle 186 máj 8 Korá Budapest Kerület Munkásbiztosít Pénztá tisztviselője 1904-tő kezdv pedi igazgatój volt Nag rész vol munkássá szervezésébe egyidei Népszav szerkesztőségéne i tagj volt 1910 18-i pedi Munkásügy Szemlé szerkesztette diktatúr bukás utá nyugdíjaztá é külföldr ment

12604.h

CÍMSZ K

SZEMÉLYNÉ K Ado

SZÓCIK Ki Adol szociálpolitiku szü Kiscell 18 má Kor Budapes Kerüle Munkásbiztosí Pénzt tisztviselőj 1904-t kezd ped igazgató vol Na rés vo munkáss szervezéséb egyide Népsza szerkesztőségén tag vol 191 18- ped Munkásüg Szeml szerkesztett diktatú buká ut nyugdíjazt külföld men

12604.

CÍMS

SZEMÉLYN Ad

SZÓCI K Ado szociálpolitik sz Kiscel 1 m Ko Budape Kerül Munkásbiztos Pénz tisztviselő 1904- kez pe igazgat vo N ré v munkás szervezésé egyid Népsz szerkesztőségé ta vo 19 18 pe Munkásü Szem szerkesztet diktat buk u nyugdíjaz külföl me

12604

CÍM

SZEMÉLY A

SZÓC Ad szociálpoliti s Kisce K Budap Kerü Munkásbizto Pén tisztvisel 1904 ke p igazga v r munká szervezés egyi Néps szerkesztőség t v 1 1 p Munkás Sze szerkeszte dikta bu nyugdíja külfö m

1260SZEMÉL

SZÓ A szociálpolit Kisc Buda Ker Munkásbizt Pé tisztvise 190 k igazg munk szervezé egy Nép szerkesztősé Munká Sz szerkeszt dikt b nyugdíj külf