12605.htm

CÍMSZÓ: Kis

SZEMÉLYNÉV: Kis Henrik

SZÓCIKK: K. Henrik, rabbi, szül. Veresmarton (Ugocsa vm.) 1882 dec. 30. 1904- 13-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1914. pedig rabbivá. Előbb muraszombati, 1921 óta pedig újvidéki rabbi. Munkája: (Gáóni responzumok (1912). Cikkei a Jüdische Volksblattban és a Haivriben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2605. címszó a lexikon => 481. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12605.htm

CÍMSZÓ: Kis

SZEMÉLYNÉV: Kis Henrik

SZÓCIKK: K. Henrik, rabbi, szül. Veresmarton Ugocsa vm. 1882 dec. 30. 1904- 13-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1912-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1914. pedig rabbivá. Előbb muraszombati, 1921 óta pedig újvidéki rabbi. Munkája: Gáóni responzumok 1912 . Cikkei a Jüdische Volksblattban és a Haivriben jelentek meg.

12605.ht

CÍMSZÓ Ki

SZEMÉLYNÉV Ki Henri

SZÓCIKK K Henrik rabbi szül Veresmarto Ugocs vm 188 dec 30 1904 13-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1912-be avattá bölcsészdoktorrá 1914 pedi rabbivá Előb muraszombati 192 ót pedi újvidék rabbi Munkája Gáón responzumo 191 Cikke Jüdisch Volksblattba é Haivribe jelente meg

12605.h

CÍMSZ K

SZEMÉLYNÉ K Henr

SZÓCIK Henri rabb szü Veresmart Ugoc v 18 de 3 190 13- vo budapes Rabbikép növendék 1912-b avatt bölcsészdoktorr 191 ped rabbiv Elő muraszombat 19 ó ped újvidé rabb Munkáj Gáó responzum 19 Cikk Jüdisc Volksblattb Haivrib jelent me

12605.

CÍMS

SZEMÉLYN Hen

SZÓCI Henr rab sz Veresmar Ugo 1 d 19 13 v budape Rabbiké növendé 1912- avat bölcsészdoktor 19 pe rabbi El muraszomba 1 pe újvid rab Munká Gá responzu 1 Cik Jüdis Volksblatt Haivri jelen m

12605

CÍM

SZEMÉLY He

SZÓC Hen ra s Veresma Ug 1 1 budap Rabbik növend 1912 ava bölcsészdokto 1 p rabb E muraszomb p újvi ra Munk G responz Ci Jüdi Volksblat Haivr jele

1260SZEMÉL H

SZÓ He r Veresm U buda Rabbi növen 191 av bölcsészdokt rab muraszom újv r Mun respon C Jüd Volksbla Haiv jel