12608.htm

CÍMSZÓ: Kiskozárd

SZÓCIKK: Kiskozárd. Erdélyi helység, elnevezése azoknak a kozároknak emlékét őrzi, akiket egyes források szerint a honfoglaló magyarok ott találtak. Ugyancsak van egy Nagykozárd nevű helység is Erdélyben (l. Kozárok).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2608. címszó a lexikon => 481. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12608.htm

CÍMSZÓ: Kiskozárd

SZÓCIKK: Kiskozárd. Erdélyi helység, elnevezése azoknak a kozároknak emlékét őrzi, akiket egyes források szerint a honfoglaló magyarok ott találtak. Ugyancsak van egy Nagykozárd nevű helység is Erdélyben l. Kozárok .

12608.ht

CÍMSZÓ Kiskozár

SZÓCIKK Kiskozárd Erdély helység elnevezés azokna kozárokna emléké őrzi akike egye forráso szerin honfoglal magyaro ot találtak Ugyancsa va eg Nagykozár nev helysé i Erdélybe l Kozáro

12608.h

CÍMSZ Kiskozá

SZÓCIK Kiskozár Erdél helysé elnevezé azokn kozárokn emlék őrz akik egy forrás szeri honfogla magyar o találta Ugyancs v e Nagykozá ne helys Erdélyb Kozár

12608.

CÍMS Kiskoz

SZÓCI Kiskozá Erdé helys elnevez azok kozárok emlé őr aki eg forrá szer honfogl magya talált Ugyanc Nagykoz n hely Erdély Kozá

12608

CÍM Kisko

SZÓC Kiskoz Erd hely elneve azo kozáro eml ő ak e forr sze honfog magy talál Ugyan Nagyko hel Erdél Koz

1260

CÍ Kisk

SZÓ Kisko Er hel elnev az kozár em a for sz honfo mag talá Ugya Nagyk he Erdé Ko