12609.htm

CÍMSZÓ: Kiskunfélegyháza

SZÓCIKK: "Kiskunfélegyháza, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 36,790 lak. A hitközség 1850. alakult meg. Előzőleg alig egy-két zsidó család lakott csak K.-n. A hitközség tulajdonképpeni alapítói Léderer Sándor földbirtokos, Spiller Leopold, Spiller Mátyás, Feuer Éliás, Augner Ignác és Sohr Simon kereskedők voltak, akiknek családjai az 50-es években költöztek Albertirsáról K.-ra. A hitközség első rabbija Günsberger Sámuel volt, akinek életéről és működéséről úgyszólván egyetlen adat sem maradt fenn. A hitközség alakulásával egyidejűleg templom is épült, majd mikor ez szűknek bizonyult, 1899. kizárólag a hívek hozzájárulásával új zsinagógát emelt a hitközség. 1853-ban már felépült a hitközség népiskolája, amelybe a következő évben bevezették a magyar nyelvű oktatást. Az iskolának jelenleg két tanítója és 60 növendéke van. 1855-ben Chevra Kadisa, 1880-ban jótékonysággal foglalkozó nőegylet s később egy Ahavó veachvó-egylet létesült. A K.-i hitközség adta a magyar zsidóságnak Lederer Sándort (l. o.) a Pesti Izr. Hitközség néhai elnökét s tagjai közül számosan kerültek ki olyanok, akik kulturális téren jelentős pozíciót vívtak ki maguknak. K. közgazdasági életében is fontos szerepet játszik a zsidóság. Feuer Mihály ecet- és élesztőgyára. Klein Ignác gyufagyára, Fuchs Ignác téglagyára tartoznak K. legnagyobb üzemei közé. A hitközség ma a hozzátartozó Jászszentlászló, Pálmonostora és Gátér községekkel együtt 150 családban 600 lelket számlál. Adófizetőinek száma 160. Költségvetése 12,000 pengő, filantropikus és szociális célokra 8000 pengőt fordít. A világháborúban 300 tagja vett részt, hősi halottainak száma 11. A forradalmak sem kímélték meg a K.-i hitközséget. Tagjai közül többen megsebesültek. Lederer Viktor tart. hadnagy pedig mártírhalált hal a forradalom alatt. A hitközség ezidőszerinti vezetősége: Karpelesz Ede elnök, Ágai Márton alelnök, Löwi Herman és Balázs Jakab gondnokok, Salgó Imre, Holländer Béla, Frankl Ede és Spiller Dezső. A Chevra Kadisa elnöke Feuer Illés. A K.-i orthodox hitközséget 1876 jan. 30 a kongresszusi hitközség 26 kivált tagja alapította. A hitközség első elöljárói Feuer Izsák Weissberger Károly, Eisler Sámuel, Freund Lipót és Goldstein Herman kereskedők voltak Templomot, egytanerős elemi iskolát és Talmud Tórát 1878. létesített a hitközség. Chevra Kadisája - melynek jelenleg Fisch Illés a vezetője - 1876. létesült. A hitközség fejlődését mi sem mutatja jobban, minthogy pár évtized alatt tagjainak száma 120-ra emelkedett. A hitközségben 1928-ig a rabbifunkciókat Holländer Bernát végezte, 1928-ban pedig főrabbit választottak. A hitközség tagjai közül többen előkelő szerepet játszanak a város gazdasági életében. Ezek: Frank Ignác a hitközség díszelnöke, ki textilkereskedelmi vállalatot, Frank Miksa hitközségi elnök, ki a Magyar Általános Takarék helyi fiókját és Krausz Mór ügyvéd, aki egy gazdasági bankot alapított. A zsidó áldozatkészség hozta létre 1883. a Magy. Orsz. Vöröskereszt Egylet K.-i fiókját, amelynek első elnöke Feuer Mihályné volt tizenöt esztendőn keresztül, alelnöke pedig Váradi Zsigmondné. 1895-ben utóbbit elnöknek választották. Ekkor még mindössze csak két keresztény tagja volt az egyesületnek, amely 1907. ünnepelte 25 éves fennállásának jubileumát. A szélesebb társadalom csak ekkor kezdett csatlakozni az egyesület munkásságához. A világháború alatt hetven személyes kórházat állított fel az egyesület. Az elnöknő érdemei elismerésül a II. o. ezüst érdemkeresztet kapta meg. 1926-ban az egyesület vezetésétől visszavonult és azt átadta a városnak. A hitközség keretében működik a nőegylet, melynek Frank Miksáné az elnöknője. A hitközség 15,320 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség lélekszáma kb. 450, családjainak és adófizetőinek száma 120. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 1 tanító, 100 kereskedő, 3 ügyvéd, 2 orvos és 13 egyéb. A hitközségnek 50 tagja vett részt a világháborúban és 15-en estek el. A forradalomnak két áldozata van. A hitközség mai vezetősége; Frank Ignác díszelnök, Frank Miksa elnök, Fisch Illés alelnök, Rottenstein Ignác, Löwenstein Sándor, Klein Teofil, Klein Sámuel, Sonnenfeld Sámuel és Friedmann Sándor elöljárósági tagok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2609. címszó a lexikon => 481. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12609.htm

CÍMSZÓ: Kiskunfélegyháza

SZÓCIKK: Kiskunfélegyháza, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 36,790 lak. A hitközség 1850. alakult meg. Előzőleg alig egy-két zsidó család lakott csak K.-n. A hitközség tulajdonképpeni alapítói Léderer Sándor földbirtokos, Spiller Leopold, Spiller Mátyás, Feuer Éliás, Augner Ignác és Sohr Simon kereskedők voltak, akiknek családjai az 50-es években költöztek Albertirsáról K.-ra. A hitközség első rabbija Günsberger Sámuel volt, akinek életéről és működéséről úgyszólván egyetlen adat sem maradt fenn. A hitközség alakulásával egyidejűleg templom is épült, majd mikor ez szűknek bizonyult, 1899. kizárólag a hívek hozzájárulásával új zsinagógát emelt a hitközség. 1853-ban már felépült a hitközség népiskolája, amelybe a következő évben bevezették a magyar nyelvű oktatást. Az iskolának jelenleg két tanítója és 60 növendéke van. 1855-ben Chevra Kadisa, 1880-ban jótékonysággal foglalkozó nőegylet s később egy Ahavó veachvó-egylet létesült. A K.-i hitközség adta a magyar zsidóságnak Lederer Sándort l. o. a Pesti Izr. Hitközség néhai elnökét s tagjai közül számosan kerültek ki olyanok, akik kulturális téren jelentős pozíciót vívtak ki maguknak. K. közgazdasági életében is fontos szerepet játszik a zsidóság. Feuer Mihály ecet- és élesztőgyára. Klein Ignác gyufagyára, Fuchs Ignác téglagyára tartoznak K. legnagyobb üzemei közé. A hitközség ma a hozzátartozó Jászszentlászló, Pálmonostora és Gátér községekkel együtt 150 családban 600 lelket számlál. Adófizetőinek száma 160. Költségvetése 12,000 pengő, filantropikus és szociális célokra 8000 pengőt fordít. A világháborúban 300 tagja vett részt, hősi halottainak száma 11. A forradalmak sem kímélték meg a K.-i hitközséget. Tagjai közül többen megsebesültek. Lederer Viktor tart. hadnagy pedig mártírhalált hal a forradalom alatt. A hitközség ezidőszerinti vezetősége: Karpelesz Ede elnök, Ágai Márton alelnök, Löwi Herman és Balázs Jakab gondnokok, Salgó Imre, Holländer Béla, Frankl Ede és Spiller Dezső. A Chevra Kadisa elnöke Feuer Illés. A K.-i orthodox hitközséget 1876 jan. 30 a kongresszusi hitközség 26 kivált tagja alapította. A hitközség első elöljárói Feuer Izsák Weissberger Károly, Eisler Sámuel, Freund Lipót és Goldstein Herman kereskedők voltak Templomot, egytanerős elemi iskolát és Talmud Tórát 1878. létesített a hitközség. Chevra Kadisája - melynek jelenleg Fisch Illés a vezetője - 1876. létesült. A hitközség fejlődését mi sem mutatja jobban, minthogy pár évtized alatt tagjainak száma 120-ra emelkedett. A hitközségben 1928-ig a rabbifunkciókat Holländer Bernát végezte, 1928-ban pedig főrabbit választottak. A hitközség tagjai közül többen előkelő szerepet játszanak a város gazdasági életében. Ezek: Frank Ignác a hitközség díszelnöke, ki textilkereskedelmi vállalatot, Frank Miksa hitközségi elnök, ki a Magyar Általános Takarék helyi fiókját és Krausz Mór ügyvéd, aki egy gazdasági bankot alapított. A zsidó áldozatkészség hozta létre 1883. a Magy. Orsz. Vöröskereszt Egylet K.-i fiókját, amelynek első elnöke Feuer Mihályné volt tizenöt esztendőn keresztül, alelnöke pedig Váradi Zsigmondné. 1895-ben utóbbit elnöknek választották. Ekkor még mindössze csak két keresztény tagja volt az egyesületnek, amely 1907. ünnepelte 25 éves fennállásának jubileumát. A szélesebb társadalom csak ekkor kezdett csatlakozni az egyesület munkásságához. A világháború alatt hetven személyes kórházat állított fel az egyesület. Az elnöknő érdemei elismerésül a II. o. ezüst érdemkeresztet kapta meg. 1926-ban az egyesület vezetésétől visszavonult és azt átadta a városnak. A hitközség keretében működik a nőegylet, melynek Frank Miksáné az elnöknője. A hitközség 15,320 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség lélekszáma kb. 450, családjainak és adófizetőinek száma 120. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 1 tanító, 100 kereskedő, 3 ügyvéd, 2 orvos és 13 egyéb. A hitközségnek 50 tagja vett részt a világháborúban és 15-en estek el. A forradalomnak két áldozata van. A hitközség mai vezetősége; Frank Ignác díszelnök, Frank Miksa elnök, Fisch Illés alelnök, Rottenstein Ignác, Löwenstein Sándor, Klein Teofil, Klein Sámuel, Sonnenfeld Sámuel és Friedmann Sándor elöljárósági tagok.

12609.ht

CÍMSZÓ Kiskunfélegyház

SZÓCIKK Kiskunfélegyháza rend tan váro Pest-Pilis-Solt-Kisku vm 36,79 lak hitközsé 1850 alakul meg Előzőle ali egy-ké zsid csalá lakot csa K.-n hitközsé tulajdonképpen alapító Lédere Sándo földbirtokos Spille Leopold Spille Mátyás Feue Éliás Augne Igná é Soh Simo kereskedő voltak akikne családja a 50-e évekbe költözte Albertirsáró K.-ra hitközsé els rabbij Günsberge Sámue volt akine életérő é működésérő úgyszólvá egyetle ada se marad fenn hitközsé alakulásáva egyidejűle templo i épült maj miko e szűkne bizonyult 1899 kizáróla híve hozzájárulásáva ú zsinagógá emel hitközség 1853-ba má felépül hitközsé népiskolája amelyb következ évbe bevezetté magya nyelv oktatást A iskolána jelenle ké tanítój é 6 növendék van 1855-be Chevr Kadisa 1880-ba jótékonyságga foglalkoz nőegyle későb eg Ahav veachvó-egyle létesült K.- hitközsé adt magya zsidóságna Ledere Sándor l o Pest Izr Hitközsé néha elnöké tagja közü számosa kerülte k olyanok aki kulturáli tére jelentő pozíció vívta k maguknak K közgazdaság életébe i fonto szerepe játszi zsidóság Feue Mihál ecet é élesztőgyára Klei Igná gyufagyára Fuch Igná téglagyár tartozna K legnagyob üzeme közé hitközsé m hozzátartoz Jászszentlászló Pálmonostor é Gáté községekke együt 15 családba 60 lelke számlál Adófizetőine szám 160 Költségvetés 12,00 pengő filantropiku é szociáli célokr 800 pengő fordít világháborúba 30 tagj vet részt hős halottaina szám 11 forradalma se kímélté me K.- hitközséget Tagja közü többe megsebesültek Ledere Vikto tart hadnag pedi mártírhalál ha forradalo alatt hitközsé ezidőszerint vezetősége Karpeles Ed elnök Ága Márto alelnök Löw Herma é Baláz Jaka gondnokok Salg Imre Hollände Béla Frank Ed é Spille Dezső Chevr Kadis elnök Feue Illés K.- orthodo hitközsége 187 jan 3 kongresszus hitközsé 2 kivál tagj alapította hitközsé els elöljáró Feue Izsá Weissberge Károly Eisle Sámuel Freun Lipó é Goldstei Herma kereskedő volta Templomot egytanerő elem iskolá é Talmu Tórá 1878 létesítet hitközség Chevr Kadisáj melyne jelenle Fisc Illé vezetőj 1876 létesült hitközsé fejlődésé m se mutatj jobban minthog pá évtize alat tagjaina szám 120-r emelkedett hitközségbe 1928-i rabbifunkcióka Hollände Berná végezte 1928-ba pedi főrabbi választottak hitközsé tagja közü többe előkel szerepe játszana váro gazdaság életében Ezek Fran Igná hitközsé díszelnöke k textilkereskedelm vállalatot Fran Miks hitközség elnök k Magya Általáno Takaré hely fiókjá é Kraus Mó ügyvéd ak eg gazdaság banko alapított zsid áldozatkészsé hozt létr 1883 Magy Orsz Vöröskeresz Egyle K.- fiókját amelyne els elnök Feue Mihályn vol tizenö esztendő keresztül alelnök pedi Várad Zsigmondné 1895-be utóbbi elnökne választották Ekko mé mindössz csa ké keresztén tagj vol a egyesületnek amel 1907 ünnepelt 2 éve fennállásána jubileumát széleseb társadalo csa ekko kezdet csatlakozn a egyesüle munkásságához világhábor alat hetve személye kórháza állítot fe a egyesület A elnökn érdeme elismerésü II o ezüs érdemkereszte kapt meg 1926-ba a egyesüle vezetésétő visszavonul é az átadt városnak hitközsé keretébe működi nőegylet melyne Fran Miksán a elnöknője hitközsé 15,32 pengő év költségvetésse dolgozik melyne nag részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé lélekszám kb 450 családjaina é adófizetőine szám 120 Foglalkozá szerint nagykereskedő tanító 10 kereskedő ügyvéd orvo é 1 egyéb hitközségne 5 tagj vet rész világháborúba é 15-e este el forradalomna ké áldozat van hitközsé ma vezetősége Fran Igná díszelnök Fran Miks elnök Fisc Illé alelnök Rottenstei Ignác Löwenstei Sándor Klei Teofil Klei Sámuel Sonnenfel Sámue é Friedman Sándo elöljáróság tagok

12609.h

CÍMSZ Kiskunfélegyhá

SZÓCIK Kiskunfélegyház ren ta vár Pest-Pilis-Solt-Kisk v 36,7 la hitközs 185 alaku me Előzől al egy-k zsi csal lako cs K.- hitközs tulajdonképpe alapít Léder Sánd földbirtoko Spill Leopol Spill Mátyá Feu Éliá Augn Ign So Sim keresked volta akikn családj 50- évekb költözt Albertirsár K.-r hitközs el rabbi Günsberg Sámu vol akin életér működésér úgyszólv egyetl ad s mara fen hitközs alakulásáv egyidejűl templ épül ma mik szűkn bizonyul 189 kizáról hív hozzájárulásáv zsinagóg eme hitközsé 1853-b m felépü hitközs népiskoláj amely követke évb bevezett magy nyel oktatás iskolán jelenl k tanító növendé va 1855-b Chev Kadis 1880-b jótékonyságg foglalko nőegyl késő e Aha veachvó-egyl létesül K. hitközs ad magy zsidóságn Leder Sándo Pes Iz Hitközs néh elnök tagj köz számos került olyano ak kulturál tér jelent pozíci vívt magukna közgazdasá életéb font szerep játsz zsidósá Feu Mihá ece élesztőgyár Kle Ign gyufagyár Fuc Ign téglagyá tartozn legnagyo üzem köz hitközs hozzátarto Jászszentlászl Pálmonosto Gát községekk együ 1 családb 6 lelk számlá Adófizetőin szá 16 Költségveté 12,0 peng filantropik szociál célok 80 peng fordí világháborúb 3 tag ve rész hő halottain szá 1 forradalm s kímélt m K. hitközsége Tagj köz több megsebesülte Leder Vikt tar hadna ped mártírhalá h forradal alat hitközs ezidőszerin vezetőség Karpele E elnö Ág Márt alelnö Lö Herm Balá Jak gondnoko Sal Imr Holländ Bél Fran E Spill Dezs Chev Kadi elnö Feu Illé K. orthod hitközség 18 ja kongresszu hitközs kivá tag alapított hitközs el elöljár Feu Izs Weissberg Károl Eisl Sámue Freu Lip Goldste Herm keresked volt Templomo egytaner ele iskol Talm Tór 187 létesíte hitközsé Chev Kadisá melyn jelenl Fis Ill vezető 187 létesül hitközs fejlődés s mutat jobba mintho p évtiz ala tagjain szá 120- emelkedet hitközségb 1928- rabbifunkciók Holländ Bern végezt 1928-b ped főrabb választotta hitközs tagj köz több előke szerep játszan vár gazdasá életébe Eze Fra Ign hitközs díszelnök textilkereskedel vállalato Fra Mik hitközsé elnö Magy Általán Takar hel fiókj Krau M ügyvé a e gazdasá bank alapítot zsi áldozatkészs hoz lét 188 Mag Ors Vöröskeres Egyl K. fiókjá amelyn el elnö Feu Mihály vo tizen esztend keresztü alelnö ped Vára Zsigmondn 1895-b utóbb elnökn választottá Ekk m mindöss cs k kereszté tag vo egyesületne ame 190 ünnepel év fennállásán jubileumá szélese társadal cs ekk kezde csatlakoz egyesül munkásságáho világhábo ala hetv személy kórház állíto f egyesüle elnök érdem elismerés I ezü érdemkereszt kap me 1926-b egyesül vezetését visszavonu a átad városna hitközs keretéb működ nőegyle melyn Fra Miksá elnöknőj hitközs 15,3 peng é költségvetéss dolgozi melyn na rész szociál filantropik célok fordítj hitközs lélekszá k 45 családjain adófizetőin szá 12 Foglalkoz szerin nagykeresked tanít 1 keresked ügyvé orv egyé hitközségn tag ve rés világháborúb 15- est e forradalomn k áldoza va hitközs m vezetőség Fra Ign díszelnö Fra Mik elnö Fis Ill alelnö Rottenste Igná Löwenste Sándo Kle Teofi Kle Sámue Sonnenfe Sámu Friedma Sánd elöljárósá tago

12609.

CÍMS Kiskunfélegyh

SZÓCI Kiskunfélegyhá re t vá Pest-Pilis-Solt-Kis 36, l hitköz 18 alak m Előző a egy- zs csa lak c K. hitköz tulajdonképp alapí Léde Sán földbirtok Spil Leopo Spil Máty Fe Éli Aug Ig S Si kereske volt akik család 50 évek költöz Albertirsá K.- hitköz e rabb Günsber Sám vo aki életé működésé úgyszól egyet a mar fe hitköz alakulásá egyidejű temp épü m mi szűk bizonyu 18 kizáró hí hozzájárulásá zsinagó em hitközs 1853- felép hitköz népiskolá amel követk év bevezet mag nye oktatá iskolá jelen tanít növend v 1855- Che Kadi 1880- jótékonyság foglalk nőegy kés Ah veachvó-egy létesü K hitköz a mag zsidóság Lede Sánd Pe I Hitköz né elnö tag kö számo kerül olyan a kulturá té jelen pozíc vív magukn közgazdas életé fon szere játs zsidós Fe Mih ec élesztőgyá Kl Ig gyufagyá Fu Ig téglagy tartoz legnagy üze kö hitköz hozzátart Jászszentlász Pálmonost Gá községek egy család lel száml Adófizetői sz 1 Költségvet 12, pen filantropi szociá célo 8 pen ford világháború ta v rés h halottai sz forradal kímél K hitközség Tag kö töb megsebesült Lede Vik ta hadn pe mártírhal forrada ala hitköz ezidőszeri vezetősé Karpel eln Á Már aleln L Her Bal Ja gondnok Sa Im Hollän Bé Fra Spil Dez Che Kad eln Fe Ill K ortho hitközsé 1 j kongressz hitköz kiv ta alapítot hitköz e elöljá Fe Iz Weissber Káro Eis Sámu Fre Li Goldst Her kereske vol Templom egytane el isko Tal Tó 18 létesít hitközs Che Kadis mely jelen Fi Il vezet 18 létesü hitköz fejlődé muta jobb minth évti al tagjai sz 120 emelkede hitközség 1928 rabbifunkció Hollän Ber végez 1928- pe főrab választott hitköz tag kö töb elők szere játsza vá gazdas életéb Ez Fr Ig hitköz díszelnö textilkereskede vállalat Fr Mi hitközs eln Mag Általá Taka he fiók Kra ügyv gazdas ban alapíto zs áldozatkész ho lé 18 Ma Or Vöröskere Egy K fiókj amely e eln Fe Mihál v tize eszten kereszt aleln pe Vár Zsigmond 1895- utób elnök választott Ek mindös c kereszt ta v egyesületn am 19 ünnepe é fennállásá jubileum széles társada c ek kezd csatlako egyesü munkásságáh világháb al het személ kórhá állít egyesül elnö érde elismeré ez érdemkeresz ka m 1926- egyesü vezetésé visszavon áta városn hitköz kereté műkö nőegyl mely Fr Miks elnöknő hitköz 15, pen költségvetés dolgoz mely n rés szociá filantropi célo fordít hitköz léleksz 4 családjai adófizetői sz 1 Foglalko szeri nagykereske taní kereske ügyv or egy hitközség ta v ré világháború 15 es forradalom áldoz v hitköz vezetősé Fr Ig díszeln Fr Mi eln Fi Il aleln Rottenst Ign Löwenst Sánd Kl Teof Kl Sámu Sonnenf Sám Friedm Sán elöljárós tag

12609

CÍM Kiskunfélegy

SZÓC Kiskunfélegyh r v Pest-Pilis-Solt-Ki 36 hitkö 1 ala Előz egy z cs la K hitkö tulajdonkép alap Léd Sá földbirto Spi Leop Spi Mát F Él Au I S keresk vol aki csalá 5 éve költö Albertirs K. hitkö rab Günsbe Sá v ak élet működés úgyszó egye ma f hitkö alakulás egyidej tem ép m szű bizony 1 kizár h hozzájárulás zsinag e hitköz 1853 felé hitkö népiskol ame követ é beveze ma ny oktat iskol jele taní növen 1855 Ch Kad 1880 jótékonysá foglal nőeg ké A veachvó-eg létes hitkö ma zsidósá Led Sán P Hitkö n eln ta k szám kerü olya kultur t jele pozí ví maguk közgazda élet fo szer ját zsidó F Mi e élesztőgy K I gyufagy F I téglag tarto legnag üz k hitkö hozzátar Jászszentlás Pálmonos G községe eg csalá le szám Adófizető s Költségve 12 pe filantrop szoci cél pe for világhábor t ré halotta s forrada kímé hitközsé Ta k tö megsebesül Led Vi t had p mártírha forrad al hitkö ezidőszer vezetős Karpe el Má alel He Ba J gondno S I Hollä B Fr Spi De Ch Ka el F Il orth hitközs kongress hitkö ki t alapíto hitkö elölj F I Weissbe Kár Ei Sám Fr L Golds He keresk vo Templo egytan e isk Ta T 1 létesí hitköz Ch Kadi mel jele F I veze 1 létes hitkö fejlőd mut job mint évt a tagja s 12 emelked hitközsé 192 rabbifunkci Hollä Be vége 1928 p főra választot hitkö ta k tö elő szer játsz v gazda életé E F I hitkö díszeln textilkeresked vállala F M hitköz el Ma Által Tak h fió Kr ügy gazda ba alapít z áldozatkés h l 1 M O Vörösker Eg fiók amel el F Mihá tiz eszte keresz alel p Vá Zsigmon 1895 utó elnö választot E mindö keresz t egyesület a 1 ünnep fennállás jubileu széle társad e kez csatlak egyes munkásságá világhá a he szemé kórh állí egyesü eln érd elismer e érdemkeres k 1926 egyes vezetés visszavo át város hitkö keret műk nőegy mel F Mik elnökn hitkö 15 pe költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö léleks családja adófizető s Foglalk szer nagykeresk tan keresk ügy o eg hitközsé t r világhábor 1 e forradalo áldo hitkö vezetős F I díszel F M el F I alel Rottens Ig Löwens Sán K Teo K Sám Sonnen Sá Fried Sá elöljáró ta

1260

CÍ Kiskunféleg

SZÓ Kiskunfélegy Pest-Pilis-Solt-K 3 hitk al Elő eg c l hitk tulajdonké ala Lé S földbirt Sp Leo Sp Má É A keres vo ak csal év költ Albertir K hitk ra Günsb S a éle működé úgysz egy m hitk alakulá egyide te é sz bizon kizá hozzájárulá zsina hitkö 185 fel hitk népisko am köve bevez m n okta isko jel tan növe 185 C Ka 188 jótékonys fogla nőe k veachvó-e léte hitk m zsidós Le Sá Hitk el t szá ker oly kultu jel poz v magu közgazd éle f sze já zsid M élesztőg gyufag tégla tart legna ü hitk hozzáta Jászszentlá Pálmono község e csal l szá Adófizet Költségv 1 p filantro szoc cé p fo világhábo r halott forrad kím hitközs T t megsebesü Le V ha mártírh forra a hitk ezidősze vezető Karp e M ale H B gondn Holl F Sp D C K e I ort hitköz kongres hitk k alapít hitk elöl Weissb Ká E Sá F Gold H keres v Templ egyta is T létes hitkö C Kad me jel vez léte hitk fejlő mu jo min év tagj 1 emelke hitközs 19 rabbifunkc Holl B vég 192 főr választo hitk t t el sze játs gazd élet hitk díszel textilkereske vállal hitkö e M Álta Ta fi K üg gazd b alapí áldozatké Vöröske E fió ame e Mih ti eszt keres ale V Zsigmo 189 ut eln választo mind keres egyesüle ünne fennállá jubile szél társa ke csatla egye munkásság világh h szem kór áll egyes el ér elisme érdemkere 192 egye vezeté visszav á váro hitk kere mű nőeg me Mi elnök hitk 1 p költségvet dolg me r szoc filantro cé ford hitk lélek családj adófizet Foglal sze nagykeres ta keres üg e hitközs világhábo forradal áld hitk vezető dísze e ale Rotten I Löwen Sá Te Sá Sonne S Frie S elöljár t