12610.htm

CÍMSZÓ: Kismarton

SZÓCIKK: "Kismarton (Eisenstadt, A), rend. tan. város szab. kir. város címével Sopron vm. 3073 lak. Zsigmond király 1388 okt. 4. kiállított privilégiummal megengedte Kanizsai János esztergomi érseknek és fivérének, Miklós tárnokmesternek, hogy K.-ban külföldi zsidókat telepíthessenek. Valószínű, hogy zsidók már előbb is laktak ott és számuk az 1421 után Bécsből, 1496. Steierországból és 1526. Sopronból oda bevándorlókkal csak növekedett. 1569-ben már 81 zsidó lakott K.-ban földesúri telken, a mai hercegi palotától északra a Fő-, Kolostor- és Apáca-utcák közti negyedben. A hitközség végleges szervezkedése ezidőtájt történhetett. Alapítói a Cseh- és Németországból az üldözések elől idemenekült Austerliz, Spitzer Boskovitz, Wilheim, Schlesinger, Pollak, Frankfurter, Wiesbaden, Eidlitz, Elffenteim, Schneider, Edler, Rosenfeld, Bondy, Machlup, Wertheimer, Schönfeld, Gábriel, Hess stb. családok voltak, melyek közül többnek ivadékai még ma is élnek K.-ban. Több egymást felváltó földesúr és viszontagságos évek után a XVII. sz. közepe táján az Eszterházyak jóindulatú védelme alá kerültek és az ő Schutzjude-jai voltak azután. 1670-ben K. Ausztriához tartozott. Mikori. Lipót Ausztriából kiűzette a zsidókat, nekik is el kellett hagyni községüket, de földesuruk közbenjárására 4 hónap múlva már visszatérhettek. A herceg most új lakóterületet adott nekik, a kastélytól délre elterülő hegylejtőn. A három utcára terjedő zsidófertály minden éjjel és minden szombaton gettóként volt elzárva. Az új zsidónegyed keletkezése után ismét sok zsidó vándorolt be Bécsből, Ausztria több részéből és Németországból. A kurucháborúval járó fosztogatások és üldözések, 1704-07 közt, olyan légkört teremtettek, hogy a K.-i zsidók kénytelenek voltak ismét elhagyni lakóhelyüket és a szomszédos jól erősített Bécsújhelyen kerestek menedéket. Az új zsidó község hg. Esterházy Pál nádortól 1690. nagy privilégiumot kapott és hasonló, majdnem azonos szövegű kiváltságos levelet kapott a hercegtől a többi birtokain lévő 6 község is: Nagymarton, Kabold, Lakompak, Németkeresztúr, Boldogasszony,és Köpcsény. Ezek a községek «Seva kehilosz», «Hét község» összefoglaló név alatt ismeretesek. Legfőbb nevezetességük az, hogy 1867-ig saját polgári közigazgatási joguk volt, függetlenül a helység magisztrátusától. A herceg iránti alattvalói kötelességeik rendezése és elintézése a K.-i zsidóközség elöljáróságának feladata volt, valamint a K.-i rabbi a hitközségnek is főrabbija volt. Rabbik: Jákob Margoliot Prágából 1526; Salamon Liebermann 1540; Dávid Wienből 1650 után; Meier b. Izsák (Mram As) 1717 - 44; Benjámin Wolf 1747-68; Aser Lemmel 1768-1789; Jechiel Michel 1789-1818; Mózes Perlesz 1818-40; sed. vac. 1840-51; Izrael Hildesheimer 1851-69; Salamon Kutna 1870. A Mram As, Leml Glogau és Mózes Perlesz alatt nagy jesivák virágzottak itt. Hildesheimer alatt már modernebb rabbiiskola is, melyben a tanulóját világi érettségire is előkészítették. Itt élt az álmessiás hírébe került Mordechaj Móchiách, úgyszintén Meir b. Chaim, aki megjegyzéseket írt Chajim Vitol rabulisztikus munkájához. (Források: Magy. Zs. oklevéltár; Markbreiter, Beiträge z. Gesch. der Juden in Eisenstadt, Wachstein, Eisenstädter Forschungen.). A hitközségnek számos intézménye van és valamennyi évszázados. Két temploma közül az egyik 150 éves, a másikat, amely a Wolff-család, bornagykereskedő cég magántulajdona, Samson Wertheimer rabbi építtette a XVIII. sz. végén. Háromszáz évig állt fenn a hitközség híres, messze földről látogatott jesivája, mely az 1900-as évek elején szűnt meg. Körülbelül ugyanilyen idős a hitközségnek ma is működő elemi iskolája, mely egytanerős és 35 növendék látogatja. Van még a hitközségnek rituális fürdője, szegényháza, nőegylete, Bikur Cholim, Nichum Avelim és Ec Hajim egylete, mely régi intézmények alapítási időpontja nem állapítható meg pontosan. A hitközség, melyben a múltban a világhírű rabbik egész sora működött, újabb időkben is több kiváló egyéniséggel gazdagította a kulturális életet. így többek között K.-ból indult el Benedikt Henrik (l. o.) karrierje, de K.-i származásúak még Hantos Elemér (l. o.) államtitkár és Wolff Sándor (l. o.) a híres történettudós. Még a XVIII. század vége felé alakultuk nagy és ma is virágzó vállalatok, így a Wolff Lipót Fiai bornagykereskedés és a Spitzer bőrgyár, melyek mind nagyszámú munkást foglalkoztatnak. A hitközség múltjáról számos érdekes dokumentum maradt fenn, így Mratn As rabbi kézírásos feljegyzései, az Esterházy hercegi család Schutzbriefei és az Esterházy-irattárban található, sok zsidó történelmi vonatkozású okirat. A hitközség történetével behatóan foglalkozó munkák: Wolff Sándor és Erwin Markbreiter; Geschichte der Juden in Eisenstadt, Fürst Aladár: Sitten und Gebräuche der Juden in Eisenstadt, Wolff S.-Wachstein: Grabinschriften des jüdischen Friedhofes in Eisenstadt és Urkunden zur Geschichte der Juden in Eisenstadt. Wolf Sándor tulajdonában van egy zsidó és helyi vonatkozású régiségekben rendkívül gazdag magánmúzeum és egy hatalmas könyvtár. A hitközség évi 22,000 schillinges költségvetéssel dolgozik, melyből 19,000 schillinget költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez K. és Rust sz. kir. városokon kívül a K.-i járás összes községei tartoznak. A hitközség lélekszáma 560 családok száma 134,, az adófizetők száma 192. Foglalkozás szerint: 7 nagykereskedő, 3 gazdálkodó, 4 tanító, 60 kereskedő, 4 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 15 munkás, 2 nagyiparos, 5 orvos, 1 magántisztviselő, 5 iparos. 1 mérnök, 8 magánzó és 31 egyéb. A hitközségnek 120 tagja vett részt a világháborúban s közülük 17-en estek el. A nyugat-magyarországi felkelésnek a hitközség négy tagja esett áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Klein Károly főrabbi, Spitzer Emil bőrgyáros elnök, Schlesinger Mór, Klein József, Warndorfer Zsigmond, Hirschler Juda, Fürst Adolf, Buxbaum Jakab, Sehneider Vilmos elöljárók, Goldstein Izsák kántor és Soltész Lajos titkár."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2610. címszó a lexikon => 482. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12610.htm

CÍMSZÓ: Kismarton

SZÓCIKK: Kismarton Eisenstadt, A , rend. tan. város szab. kir. város címével Sopron vm. 3073 lak. Zsigmond király 1388 okt. 4. kiállított privilégiummal megengedte Kanizsai János esztergomi érseknek és fivérének, Miklós tárnokmesternek, hogy K.-ban külföldi zsidókat telepíthessenek. Valószínű, hogy zsidók már előbb is laktak ott és számuk az 1421 után Bécsből, 1496. Steierországból és 1526. Sopronból oda bevándorlókkal csak növekedett. 1569-ben már 81 zsidó lakott K.-ban földesúri telken, a mai hercegi palotától északra a Fő-, Kolostor- és Apáca-utcák közti negyedben. A hitközség végleges szervezkedése ezidőtájt történhetett. Alapítói a Cseh- és Németországból az üldözések elől idemenekült Austerliz, Spitzer Boskovitz, Wilheim, Schlesinger, Pollak, Frankfurter, Wiesbaden, Eidlitz, Elffenteim, Schneider, Edler, Rosenfeld, Bondy, Machlup, Wertheimer, Schönfeld, Gábriel, Hess stb. családok voltak, melyek közül többnek ivadékai még ma is élnek K.-ban. Több egymást felváltó földesúr és viszontagságos évek után a XVII. sz. közepe táján az Eszterházyak jóindulatú védelme alá kerültek és az ő Schutzjude-jai voltak azután. 1670-ben K. Ausztriához tartozott. Mikori. Lipót Ausztriából kiűzette a zsidókat, nekik is el kellett hagyni községüket, de földesuruk közbenjárására 4 hónap múlva már visszatérhettek. A herceg most új lakóterületet adott nekik, a kastélytól délre elterülő hegylejtőn. A három utcára terjedő zsidófertály minden éjjel és minden szombaton gettóként volt elzárva. Az új zsidónegyed keletkezése után ismét sok zsidó vándorolt be Bécsből, Ausztria több részéből és Németországból. A kurucháborúval járó fosztogatások és üldözések, 1704-07 közt, olyan légkört teremtettek, hogy a K.-i zsidók kénytelenek voltak ismét elhagyni lakóhelyüket és a szomszédos jól erősített Bécsújhelyen kerestek menedéket. Az új zsidó község hg. Esterházy Pál nádortól 1690. nagy privilégiumot kapott és hasonló, majdnem azonos szövegű kiváltságos levelet kapott a hercegtől a többi birtokain lévő 6 község is: Nagymarton, Kabold, Lakompak, Németkeresztúr, Boldogasszony,és Köpcsény. Ezek a községek Seva kehilosz , Hét község összefoglaló név alatt ismeretesek. Legfőbb nevezetességük az, hogy 1867-ig saját polgári közigazgatási joguk volt, függetlenül a helység magisztrátusától. A herceg iránti alattvalói kötelességeik rendezése és elintézése a K.-i zsidóközség elöljáróságának feladata volt, valamint a K.-i rabbi a hitközségnek is főrabbija volt. Rabbik: Jákob Margoliot Prágából 1526; Salamon Liebermann 1540; Dávid Wienből 1650 után; Meier b. Izsák Mram As 1717 - 44; Benjámin Wolf 1747-68; Aser Lemmel 1768-1789; Jechiel Michel 1789-1818; Mózes Perlesz 1818-40; sed. vac. 1840-51; Izrael Hildesheimer 1851-69; Salamon Kutna 1870. A Mram As, Leml Glogau és Mózes Perlesz alatt nagy jesivák virágzottak itt. Hildesheimer alatt már modernebb rabbiiskola is, melyben a tanulóját világi érettségire is előkészítették. Itt élt az álmessiás hírébe került Mordechaj Móchiách, úgyszintén Meir b. Chaim, aki megjegyzéseket írt Chajim Vitol rabulisztikus munkájához. Források: Magy. Zs. oklevéltár; Markbreiter, Beiträge z. Gesch. der Juden in Eisenstadt, Wachstein, Eisenstädter Forschungen. . A hitközségnek számos intézménye van és valamennyi évszázados. Két temploma közül az egyik 150 éves, a másikat, amely a Wolff-család, bornagykereskedő cég magántulajdona, Samson Wertheimer rabbi építtette a XVIII. sz. végén. Háromszáz évig állt fenn a hitközség híres, messze földről látogatott jesivája, mely az 1900-as évek elején szűnt meg. Körülbelül ugyanilyen idős a hitközségnek ma is működő elemi iskolája, mely egytanerős és 35 növendék látogatja. Van még a hitközségnek rituális fürdője, szegényháza, nőegylete, Bikur Cholim, Nichum Avelim és Ec Hajim egylete, mely régi intézmények alapítási időpontja nem állapítható meg pontosan. A hitközség, melyben a múltban a világhírű rabbik egész sora működött, újabb időkben is több kiváló egyéniséggel gazdagította a kulturális életet. így többek között K.-ból indult el Benedikt Henrik l. o. karrierje, de K.-i származásúak még Hantos Elemér l. o. államtitkár és Wolff Sándor l. o. a híres történettudós. Még a XVIII. század vége felé alakultuk nagy és ma is virágzó vállalatok, így a Wolff Lipót Fiai bornagykereskedés és a Spitzer bőrgyár, melyek mind nagyszámú munkást foglalkoztatnak. A hitközség múltjáról számos érdekes dokumentum maradt fenn, így Mratn As rabbi kézírásos feljegyzései, az Esterházy hercegi család Schutzbriefei és az Esterházy-irattárban található, sok zsidó történelmi vonatkozású okirat. A hitközség történetével behatóan foglalkozó munkák: Wolff Sándor és Erwin Markbreiter; Geschichte der Juden in Eisenstadt, Fürst Aladár: Sitten und Gebräuche der Juden in Eisenstadt, Wolff S.-Wachstein: Grabinschriften des jüdischen Friedhofes in Eisenstadt és Urkunden zur Geschichte der Juden in Eisenstadt. Wolf Sándor tulajdonában van egy zsidó és helyi vonatkozású régiségekben rendkívül gazdag magánmúzeum és egy hatalmas könyvtár. A hitközség évi 22,000 schillinges költségvetéssel dolgozik, melyből 19,000 schillinget költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez K. és Rust sz. kir. városokon kívül a K.-i járás összes községei tartoznak. A hitközség lélekszáma 560 családok száma 134,, az adófizetők száma 192. Foglalkozás szerint: 7 nagykereskedő, 3 gazdálkodó, 4 tanító, 60 kereskedő, 4 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 15 munkás, 2 nagyiparos, 5 orvos, 1 magántisztviselő, 5 iparos. 1 mérnök, 8 magánzó és 31 egyéb. A hitközségnek 120 tagja vett részt a világháborúban s közülük 17-en estek el. A nyugat-magyarországi felkelésnek a hitközség négy tagja esett áldozatul. A hitközség mai vezetősége: Klein Károly főrabbi, Spitzer Emil bőrgyáros elnök, Schlesinger Mór, Klein József, Warndorfer Zsigmond, Hirschler Juda, Fürst Adolf, Buxbaum Jakab, Sehneider Vilmos elöljárók, Goldstein Izsák kántor és Soltész Lajos titkár.

12610.ht

CÍMSZÓ Kismarto

SZÓCIKK Kismarto Eisenstadt rend tan váro szab kir váro címéve Sopro vm 307 lak Zsigmon királ 138 okt 4 kiállítot privilégiumma megengedt Kanizsa Jáno esztergom érsekne é fivérének Mikló tárnokmesternek hog K.-ba külföld zsidóka telepíthessenek Valószínű hog zsidó má előb i lakta ot é számu a 142 utá Bécsből 1496 Steierországbó é 1526 Sopronbó od bevándorlókka csa növekedett 1569-be má 8 zsid lakot K.-ba földesúr telken ma herceg palotátó északr Fő- Kolostor é Apáca-utcá közt negyedben hitközsé véglege szervezkedés ezidőtáj történhetett Alapító Cseh é Németországbó a üldözése elő idemenekül Austerliz Spitze Boskovitz Wilheim Schlesinger Pollak Frankfurter Wiesbaden Eidlitz Elffenteim Schneider Edler Rosenfeld Bondy Machlup Wertheimer Schönfeld Gábriel Hes stb családo voltak melye közü többne ivadéka mé m i élne K.-ban Töb egymás felvált földesú é viszontagságo éve utá XVII sz közep tájá a Eszterházya jóindulat védelm al kerülte é a Schutzjude-ja volta azután 1670-be K Ausztriáho tartozott Mikori Lipó Ausztriábó kiűzett zsidókat neki i e kellet hagyn községüket d földesuru közbenjárásár hóna múlv má visszatérhettek herce mos ú lakóterülete adot nekik kastélytó délr elterül hegylejtőn háro utcár terjed zsidófertál minde éjje é minde szombato gettókén vol elzárva A ú zsidónegye keletkezés utá ismé so zsid vándorol b Bécsből Ausztri töb részébő é Németországból kurucháborúva jár fosztogatáso é üldözések 1704-0 közt olya légkör teremtettek hog K.- zsidó kénytelene volta ismé elhagyn lakóhelyüke é szomszédo jó erősítet Bécsújhelye kereste menedéket A ú zsid közsé hg Esterház Pá nádortó 1690 nag privilégiumo kapot é hasonló majdne azono szöveg kiváltságo levele kapot hercegtő több birtokai lév közsé is Nagymarton Kabold Lakompak Németkeresztúr Boldogasszony,é Köpcsény Eze községe Sev kehilos Hé közsé összefoglal né alat ismeretesek Legfőb nevezetességü az hog 1867-i sajá polgár közigazgatás jogu volt függetlenü helysé magisztrátusától herce iránt alattvaló kötelességei rendezés é elintézés K.- zsidóközsé elöljáróságána feladat volt valamin K.- rabb hitközségne i főrabbij volt Rabbik Jáko Margolio Prágábó 1526 Salamo Lieberman 1540 Dávi Wienbő 165 után Meie b Izsá Mra A 171 44 Benjámi Wol 1747-68 Ase Lemme 1768-1789 Jechie Miche 1789-1818 Móze Perles 1818-40 sed vac 1840-51 Izrae Hildesheime 1851-69 Salamo Kutn 1870 Mra As Lem Gloga é Móze Perles alat nag jesivá virágzotta itt Hildesheime alat má moderneb rabbiiskol is melybe tanulójá világ érettségir i előkészítették It él a álmessiá híréb kerül Mordecha Móchiách úgyszinté Mei b Chaim ak megjegyzéseke ír Chaji Vito rabulisztiku munkájához Források Magy Zs oklevéltár Markbreiter Beiträg z Gesch de Jude i Eisenstadt Wachstein Eisenstädte Forschungen hitközségne számo intézmény va é valamenny évszázados Ké templom közü a egyi 15 éves másikat amel Wolff-család bornagykeresked cé magántulajdona Samso Wertheime rabb építtett XVIII sz végén Háromszá évi áll fen hitközsé híres messz földrő látogatot jesivája mel a 1900-a éve elejé szűn meg Körülbelü ugyanilye idő hitközségne m i működ elem iskolája mel egytanerő é 3 növendé látogatja Va mé hitközségne rituáli fürdője szegényháza nőegylete Biku Cholim Nichu Aveli é E Haji egylete mel rég intézménye alapítás időpontj ne állapíthat me pontosan hitközség melybe múltba világhír rabbi egés sor működött újab időkbe i töb kivál egyéniségge gazdagított kulturáli életet íg többe közöt K.-bó indul e Benedik Henri l o karrierje d K.- származásúa mé Hanto Elemé l o államtitká é Wolf Sándo l o híre történettudós Mé XVIII száza vég fel alakultu nag é m i virágz vállalatok íg Wolf Lipó Fia bornagykereskedé é Spitze bőrgyár melye min nagyszám munkás foglalkoztatnak hitközsé múltjáró számo érdeke dokumentu marad fenn íg Mrat A rabb kézíráso feljegyzései a Esterház herceg csalá Schutzbriefe é a Esterházy-irattárba található so zsid történelm vonatkozás okirat hitközsé történetéve behatóa foglalkoz munkák Wolf Sándo é Erwi Markbreiter Geschicht de Jude i Eisenstadt Fürs Aladár Sitte un Gebräuch de Jude i Eisenstadt Wolf S.-Wachstein Grabinschrifte de jüdische Friedhofe i Eisenstad é Urkunde zu Geschicht de Jude i Eisenstadt Wol Sándo tulajdonába va eg zsid é hely vonatkozás régiségekbe rendkívü gazda magánmúzeu é eg hatalma könyvtár hitközsé év 22,00 schillinge költségvetésse dolgozik melybő 19,00 schillinge köl szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe K é Rus sz kir városoko kívü K.- járá össze községe tartoznak hitközsé lélekszám 56 családo szám 134, a adófizető szám 192 Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó tanító 6 kereskedő ügyvéd köztisztviselő 1 munkás nagyiparos orvos magántisztviselő iparos mérnök magánz é 3 egyéb hitközségne 12 tagj vet rész világháborúba közülü 17-e este el nyugat-magyarország felkelésne hitközsé nég tagj eset áldozatul hitközsé ma vezetősége Klei Károl főrabbi Spitze Emi bőrgyáro elnök Schlesinge Mór Klei József Warndorfe Zsigmond Hirschle Juda Fürs Adolf Buxbau Jakab Sehneide Vilmo elöljárók Goldstei Izsá kánto é Soltés Lajo titkár

12610.h

CÍMSZ Kismart

SZÓCIK Kismart Eisenstad ren ta vár sza ki vár címév Sopr v 30 la Zsigmo kirá 13 ok kiállíto privilégiumm megenged Kanizs Ján esztergo érsekn fivéréne Mikl tárnokmesterne ho K.-b külföl zsidók telepíthessene Valószín ho zsid m elő lakt o szám 14 ut Bécsbő 149 Steierországb 152 Sopronb o bevándorlókk cs növekedet 1569-b m zsi lako K.-b földesú telke m herce palotát észak Fő Kolosto Apáca-utc köz negyedbe hitközs végleg szervezkedé ezidőtá történhetet Alapít Cse Németországb üldözés el idemenekü Austerli Spitz Boskovit Wilhei Schlesinge Polla Frankfurte Wiesbade Eidlit Elffentei Schneide Edle Rosenfel Bond Machlu Wertheime Schönfel Gábrie He st család volta mely köz többn ivadék m éln K.-ba Tö egymá felvál földes viszontagság év ut XVI s köze táj Eszterházy jóindula védel a került Schutzjude-j volt azutá 1670-b Ausztriáh tartozot Mikor Lip Ausztriáb kiűzet zsidóka nek kelle hagy községüke földesur közbenjárásá hón múl m visszatérhette herc mo lakóterület ado neki kastélyt dél elterü hegylejtő hár utcá terje zsidófertá mind éjj mind szombat gettóké vo elzárv zsidónegy keletkezé ut ism s zsi vándoro Bécsbő Ausztr tö részéb Németországbó kurucháborúv já fosztogatás üldözése 1704- köz oly légkö teremtette ho K. zsid kénytelen volt ism elhagy lakóhelyük szomszéd j erősíte Bécsújhely kerest menedéke zsi közs h Esterhá P nádort 169 na privilégium kapo hasonl majdn azon szöve kiváltság level kapo hercegt töb birtoka lé közs i Nagymarto Kabol Lakompa Németkeresztú Boldogasszony, Köpcsén Ez község Se kehilo H közs összefogla n ala ismeretese Legfő nevezetesség a ho 1867- saj polgá közigazgatá jog vol független helys magisztrátusátó herc irán alattval kötelessége rendezé elintézé K. zsidóközs elöljáróságán felada vol valami K. rab hitközségn főrabbi vol Rabbi Ják Margoli Prágáb 152 Salam Lieberma 154 Dáv Wienb 16 utá Mei Izs Mr 17 4 Benjám Wo 1747-6 As Lemm 1768-178 Jechi Mich 1789-181 Móz Perle 1818-4 se va 1840-5 Izra Hildesheim 1851-6 Salam Kut 187 Mr A Le Glog Móz Perle ala na jesiv virágzott it Hildesheim ala m moderne rabbiisko i melyb tanulój vilá érettségi előkészítetté I é álmessi híré kerü Mordech Móchiác úgyszint Me Chai a megjegyzések í Chaj Vit rabulisztik munkájáho Forráso Mag Z oklevéltá Markbreite Beiträ Gesc d Jud Eisenstad Wachstei Eisenstädt Forschunge hitközségn szám intézmén v valamenn évszázado K templo köz egy 1 éve másika ame Wolff-csalá bornagykereske c magántulajdon Sams Wertheim rab építtet XVII s végé Háromsz év ál fe hitközs híre mess földr látogato jesiváj me 1900- év elej szű me Körülbel ugyanily id hitközségn műkö ele iskoláj me egytaner növend látogatj V m hitközségn rituál fürdőj szegényház nőegylet Bik Choli Nich Avel Haj egylet me ré intézmény alapítá időpont n állapítha m pontosa hitközsé melyb múltb világhí rabb egé so működöt úja időkb tö kivá egyéniségg gazdagítot kulturál élete í több közö K.-b indu Benedi Henr karrierj K. származású m Hant Elem államtitk Wol Sánd hír történettudó M XVII száz vé fe alakult na virág vállalato í Wol Lip Fi bornagykeresked Spitz bőrgyá mely mi nagyszá munká foglalkoztatna hitközs múltjár szám érdek dokument mara fen í Mra rab kézírás feljegyzése Esterhá herce csal Schutzbrief Esterházy-irattárb találhat s zsi történel vonatkozá okira hitközs történetév beható foglalko munká Wol Sánd Erw Markbreite Geschich d Jud Eisenstad Für Aladá Sitt u Gebräuc d Jud Eisenstad Wol S.-Wachstei Grabinschrift d jüdisch Friedhof Eisensta Urkund z Geschich d Jud Eisenstad Wo Sánd tulajdonáb v e zsi hel vonatkozá régiségekb rendkív gazd magánmúze e hatalm könyvtá hitközs é 22,0 schilling költségvetéss dolgozi melyb 19,0 schilling kö szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Ru s ki városok kív K. jár össz község tartozna hitközs lélekszá 5 család szá 134 adófizet szá 19 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel iparo mérnö magán egyé hitközségn 1 tag ve rés világháborúb közül 17- est e nyugat-magyarorszá felkelésn hitközs né tag ese áldozatu hitközs m vezetőség Kle Káro főrabb Spitz Em bőrgyár elnö Schlesing Mó Kle Józse Warndorf Zsigmon Hirschl Jud Für Adol Buxba Jaka Sehneid Vilm elöljáró Goldste Izs kánt Solté Laj titká

12610.

CÍMS Kismar

SZÓCI Kismar Eisensta re t vá sz k vá címé Sop 3 l Zsigm kir 1 o kiállít privilégium megenge Kaniz Já eszterg érsek fivérén Mik tárnokmestern h K.- külfö zsidó telepíthessen Valószí h zsi el lak szá 1 u Bécsb 14 Steierország 15 Sopron bevándorlók c növekede 1569- zs lak K.- földes telk herc palotá észa F Kolost Apáca-ut kö negyedb hitköz végle szervezked ezidőt történhete Alapí Cs Németország üldözé e idemenek Austerl Spit Boskovi Wilhe Schlesing Poll Frankfurt Wiesbad Eidli Elffente Schneid Edl Rosenfe Bon Machl Wertheim Schönfe Gábri H s csalá volt mel kö több ivadé él K.-b T egym felvá földe viszontagsá é u XV köz tá Eszterház jóindul véde kerül Schutzjude- vol azut 1670- Ausztriá tartozo Miko Li Ausztriá kiűze zsidók ne kell hag községük földesu közbenjárás hó mú visszatérhett her m lakóterüle ad nek kastély dé elter hegylejt há utc terj zsidófert min éj min szomba gettók v elzár zsidóneg keletkez u is zs vándor Bécsb Auszt t részé Németországb kurucháború j fosztogatá üldözés 1704 kö ol légk teremtett h K zsi kénytele vol is elhag lakóhelyü szomszé erősít Bécsújhel keres menedék zs köz Esterh nádor 16 n privilégiu kap hason majd azo szöv kiváltsá leve kap herceg tö birtok l köz Nagymart Kabo Lakomp Németkereszt Boldogasszony Köpcsé E közsé S kehil köz összefogl al ismeretes Legf nevezetessé h 1867 sa polg közigazgat jo vo függetle hely magisztrátusát her irá alattva kötelesség rendez elintéz K zsidóköz elöljáróságá felad vo valam K ra hitközség főrabb vo Rabb Já Margol Prágá 15 Sala Lieberm 15 Dá Wien 1 ut Me Iz M 1 Benjá W 1747- A Lem 1768-17 Jech Mic 1789-18 Mó Perl 1818- s v 1840- Izr Hildeshei 1851- Sala Ku 18 M L Glo Mó Perl al n jesi virágzot i Hildeshei al modern rabbiisk mely tanuló vil érettség előkészített álmess hír ker Mordec Móchiá úgyszin M Cha megjegyzése Cha Vi rabuliszti munkájáh Forrás Ma oklevélt Markbreit Beitr Ges Ju Eisensta Wachste Eisenstäd Forschung hitközség szá intézmé valamen évszázad templ kö eg év másik am Wolff-csal bornagykeresk magántulajdo Sam Werthei ra építte XVI vég Hároms é á f hitköz hír mes föld látogat jesivá m 1900 é ele sz m Körülbe ugyanil i hitközség műk el iskolá m egytane növen látogat hitközség rituá fürdő szegényhá nőegyle Bi Chol Nic Ave Ha egyle m r intézmén alapít időpon állapíth pontos hitközs mely múlt világh rab eg s működö új idők t kiv egyéniség gazdagíto kulturá élet töb köz K.- ind Bened Hen karrier K származás Han Ele államtit Wo Sán hí történettud XVI szá v f alakul n virá vállalat Wo Li F bornagykereske Spit bőrgy mel m nagysz munk foglalkoztatn hitköz múltjá szá érde dokumen mar fe Mr ra kézírá feljegyzés Esterh herc csa Schutzbrie Esterházy-irattár találha zs történe vonatkoz okir hitköz történeté behat foglalk munk Wo Sán Er Markbreit Geschic Ju Eisensta Fü Alad Sit Gebräu Ju Eisensta Wo S.-Wachste Grabinschrif jüdisc Friedho Eisenst Urkun Geschic Ju Eisensta W Sán tulajdoná zs he vonatkoz régiségek rendkí gaz magánmúz hatal könyvt hitköz 22, schillin költségvetés dolgoz mely 19, schillin k szociá filantropi célok hitköz anyakön területé R k városo kí K já öss közsé tartozn hitköz léleksz csalá sz 13 adófize sz 1 Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise ipar mérn magá egy hitközség ta v ré világháború közü 17 es nyugat-magyarorsz felkelés hitköz n ta es áldozat hitköz vezetősé Kl Kár főrab Spit E bőrgyá eln Schlesin M Kl Józs Warndor Zsigmo Hirsch Ju Fü Ado Buxb Jak Sehnei Vil elöljár Goldst Iz kán Solt La titk

12610

CÍM Kisma

SZÓC Kisma Eisenst r v s v cím So Zsig ki kiállí privilégiu megeng Kani J eszter érse fivéré Mi tárnokmester K. külf zsid telepíthesse Valósz zs e la sz Bécs 1 Steierorszá 1 Sopro bevándorló növeked 1569 z la K. földe tel her palot ész Kolos Apáca-u k negyed hitkö végl szervezke ezidő történhet Alap C Németorszá üldöz idemene Auster Spi Boskov Wilh Schlesin Pol Frankfur Wiesba Eidl Elffent Schnei Ed Rosenf Bo Mach Werthei Schönf Gábr csal vol me k töb ivad é K.- egy felv föld viszontags X kö t Eszterhá jóindu véd kerü Schutzjude vo azu 1670 Ausztri tartoz Mik L Ausztri kiűz zsidó n kel ha községü földes közbenjárá h m visszatérhet he lakóterül a ne kastél d elte hegylej h ut ter zsidófer mi é mi szomb gettó elzá zsidóne keletke i z vándo Bécs Ausz rész Németország kuruchábor fosztogat üldözé 170 k o lég teremtet zs kénytel vo i elha lakóhely szomsz erősí Bécsújhe kere menedé z kö Ester nádo 1 privilégi ka haso maj az szö kiválts lev ka herce t birto kö Nagymar Kab Lakom Németkeresz Boldogasszon Köpcs közs kehi kö összefog a ismerete Leg nevezetess 186 s pol közigazga j v függetl hel magisztrátusá he ir alattv kötelessé rende elinté zsidókö elöljáróság fela v vala r hitközsé főrab v Rab J Margo Prág 1 Sal Lieber 1 D Wie u M I Benj 1747 Le 1768-1 Jec Mi 1789-1 M Per 1818 1840 Iz Hildeshe 1851 Sal K 1 Gl M Per a jes virágzo Hildeshe a moder rabbiis mel tanul vi érettsé előkészítet álmes hí ke Morde Móchi úgyszi Ch megjegyzés Ch V rabuliszt munkájá Forrá M oklevél Markbrei Beit Ge J Eisenst Wachst Eisenstä Forschun hitközsé sz intézm valame évszáza temp k e é mási a Wolff-csa bornagykeres magántulajd Sa Werthe r építt XV vé Három hitkö hí me föl látoga jesiv 190 el s Körülb ugyani hitközsé mű e iskol egytan növe látoga hitközsé ritu fürd szegényh nőegyl B Cho Ni Av H egyl intézmé alapí időpo állapít ponto hitköz mel múl világ ra e működ ú idő ki egyénisé gazdagít kultur éle tö kö K. in Bene He karrie származá Ha El államti W Sá h történettu XV sz alaku vir vállala W L bornagykeresk Spi bőrg me nagys mun foglalkoztat hitkö múltj sz érd dokume ma f M r kézír feljegyzé Ester her cs Schutzbri Esterházy-irattá találh z történ vonatko oki hitkö történet beha foglal mun W Sá E Markbrei Geschi J Eisenst F Ala Si Gebrä J Eisenst W S.-Wachst Grabinschri jüdis Friedh Eisens Urku Geschi J Eisenst Sá tulajdon z h vonatko régisége rendk ga magánmú hata könyv hitkö 22 schilli költségveté dolgo mel 19 schilli szoci filantrop célo hitkö anyakö terület város k j ös közs tartoz hitkö léleks csal s 1 adófiz s Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis ipa mér mag eg hitközsé t r világhábor köz 1 e nyugat-magyarors felkelé hitkö t e áldoza hitkö vezetős K Ká főra Spi bőrgy el Schlesi K Józ Warndo Zsigm Hirsc J F Ad Bux Ja Sehne Vi elöljá Golds I ká Sol L tit

1261

CÍ Kism

SZÓ Kism Eisens cí S Zsi k kiáll privilégi megen Kan eszte érs fivér M tárnokmeste K kül zsi telepíthess Valós z l s Béc Steierorsz Sopr bevándorl növeke 156 l K föld te he palo és Kolo Apáca- negye hitk vég szervezk ezid történhe Ala Németorsz üldö idemen Auste Sp Bosko Wil Schlesi Po Frankfu Wiesb Eid Elffen Schne E Rosen B Mac Werthe Schön Gáb csa vo m tö iva K. eg fel föl viszontag k Eszterh jóind vé ker Schutzjud v az 167 Ausztr tarto Mi Ausztr kiű zsid ke h község földe közbenjár visszatérhe h lakóterü n kasté elt hegyle u te zsidófe m m szom gett elz zsidón keletk vánd Béc Aus rés Németorszá kuruchábo fosztoga üldöz 17 lé teremte z kényte v elh lakóhel szoms erős Bécsújh ker mened k Este nád privilég k has ma a sz kivált le k herc birt k Nagyma Ka Lako Németkeres Boldogasszo Köpc köz keh k összefo ismeret Le nevezetes 18 po közigazg függet he magisztrátus h i alatt köteless rend elint zsidók elöljárósá fel val hitközs főra Ra Marg Prá Sa Liebe Wi Ben 174 L 1768- Je M 1789- Pe 181 184 I Hildesh 185 Sa G Pe je virágz Hildesh mode rabbii me tanu v éretts előkészíte álme h k Mord Móch úgysz C megjegyzé C rabulisz munkáj Forr oklevé Markbre Bei G Eisens Wachs Eisenst Forschu hitközs s intéz valam évszáz tem más Wolff-cs bornagykere magántulaj S Werth épít X v Háro hitk h m fö látog jesi 19 e Körül ugyan hitközs m isko egyta növ látog hitközs rit für szegény nőegy Ch N A egy intézm alap időp állapí pont hitkö me mú vilá r műkö id k egyénis gazdagí kultu él t k K i Ben H karri származ H E államt S történett X s alak vi vállal bornagykeres Sp bőr m nagy mu foglalkozta hitk múlt s ér dokum m kézí feljegyz Este he c Schutzbr Esterházy-iratt talál törté vonatk ok hitk történe beh fogla mu S Markbre Gesch Eisens Al S Gebr Eisens S.-Wachs Grabinschr jüdi Fried Eisen Urk Gesch Eisens S tulajdo vonatk régiség rend g magánm hat köny hitk 2 schill költségvet dolg me 1 schill szoc filantro cél hitk anyak terüle váro ö köz tarto hitk lélek csa adófi Foglal sze nagykeres gazdál ta keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi ip mé ma e hitközs világhábo kö nyugat-magyaror felkel hitk áldoz hitk vezető K főr Sp bőrg e Schles Jó Warnd Zsig Hirs A Bu J Sehn V elölj Gold k So ti