12615.htm

CÍMSZÓ: Ki szécé

SZÓCIKK: "Ki szécé hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 21. fejezetének 10. versétől a 25. fejezet végéig terjed. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 54. fejezetének elejétől a 10. versig terjed. A Tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiai berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigaszhetekben Av hó 9-ike és roshasóno között olvassák fel, így lett a vigasztalóbeszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2615. címszó a lexikon => 485. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12615.htm

CÍMSZÓ: Ki szécé

SZÓCIKK: Ki szécé hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 21. fejezetének 10. versétől a 25. fejezet végéig terjed. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 54. fejezetének elejétől a 10. versig terjed. A Tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiai berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigaszhetekben Av hó 9-ike és roshasóno között olvassák fel, így lett a vigasztalóbeszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz.

12615.ht

CÍMSZÓ K széc

SZÓCIKK K széc hetiszakasz mel Móze 5 könyv 21 fejezeténe 10 versétő 25 fejeze végéi terjed hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj könyv 54 fejezeténe elejétő 10 versi terjed Tóra é próféta rés közöt nincse összefüggés csakhog liturgia berendezkedé szerin hetiszakasz mindi vigaszhetekbe A h 9-ik é roshasón közöt olvassá fel íg let vigasztalóbeszé tartalm fejeze kijelöl próféta szakasz

12615.h

CÍMSZ szé

SZÓCIK szé hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén 1 versét 2 fejez végé terje hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá köny 5 fejezetén elejét 1 vers terje Tór prófét ré közö nincs összefüggé csakho liturgi berendezked szeri hetiszakas mind vigaszhetekb 9-i roshasó közö olvass fe í le vigasztalóbesz tartal fejez kijelö prófét szakas

12615.

CÍMS sz

SZÓCI sz hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vég terj hetiszakasz tart prófé r Jes kön fejezeté elejé ver terj Tó prófé r köz ninc összefügg csakh liturg berendezke szer hetiszaka min vigaszhetek 9- roshas köz olvas f l vigasztalóbes tarta feje kijel prófé szaka

12615

CÍM s

SZÓC s hetiszak M kö fejezet vers fej vé ter hetiszakas tar próf Je kö fejezet elej ve ter T próf kö nin összefüg csak litur berendezk sze hetiszak mi vigaszhete 9 rosha kö olva vigasztalóbe tart fej kije próf szak

1261SZÓ hetisza k fejeze ver fe v te hetiszaka ta pró J k fejeze ele v te pró k ni összefü csa litu berendez sz hetisza m vigaszhet rosh k olv vigasztalób tar fe kij pró sza