12616.htm

CÍMSZÓ: KI szoszo

SZÓCIKK: Ki sziszo hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 30. fejezetének 11. versétől a 34. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Tartalma: népszámlálás, az aranyborjú, Isten megismerése Mózes által. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok első könyve 18. fejezetének elejétől a 39. versig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Isten testetlensége van hangsúlyozva. Emitt a tulajdonság kinyilvánításakor, amott pedig Elijáhu Karmel-hegyi jeleneténél.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2616. címszó a lexikon => 485. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12616.htm

CÍMSZÓ: KI szoszo

SZÓCIKK: Ki sziszo hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 30. fejezetének 11. versétől a 34. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Tartalma: népszámlálás, az aranyborjú, Isten megismerése Mózes által. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok első könyve 18. fejezetének elejétől a 39. versig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy mindkettőben Isten testetlensége van hangsúlyozva. Emitt a tulajdonság kinyilvánításakor, amott pedig Elijáhu Karmel-hegyi jeleneténél.

12616.ht

CÍMSZÓ K szosz

SZÓCIKK K szisz hetiszakasz mel Móze 2 könyv 30 fejezeténe 11 versétő 34 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Tartalma népszámlálás a aranyborjú Iste megismerés Móze által hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo els könyv 18 fejezeténe elejétő 39 versi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog mindkettőbe Iste testetlenség va hangsúlyozva Emit tulajdonsá kinyilvánításakor amot pedi Elijáh Karmel-hegy jeleneténél

12616.h

CÍMSZ szos

SZÓCIK szis hetiszakas me Móz köny 3 fejezetén 1 versét 3 fejez végé terje rés foglal magába Tartalm népszámlálá aranyborj Ist megismeré Móz álta hetiszakaszh tarto prófét ré Király el köny 1 fejezetén elejét 3 vers terje tór prófét ré közö összefüggé ho mindkettőb Ist testetlensé v hangsúlyozv Emi tulajdons kinyilvánításako amo ped Elijá Karmel-heg jeleneténé

12616.

CÍMS szo

SZÓCI szi hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vég terj ré fogla magáb Tartal népszámlál aranybor Is megismer Mó ált hetiszakasz tart prófé r Királ e kön fejezeté elejé ver terj tó prófé r köz összefügg h mindkettő Is testetlens hangsúlyoz Em tulajdon kinyilvánításak am pe Elij Karmel-he jelenetén

12616

CÍM sz

SZÓC sz hetiszak M kö fejezet vers fej vé ter r fogl magá Tarta népszámlá aranybo I megisme M ál hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet elej ve ter t próf kö összefüg mindkett I testetlen hangsúlyo E tulajdo kinyilvánítása a p Eli Karmel-h jeleneté

1261

CÍ s

SZÓ s hetisza k fejeze ver fe v te fog mag Tart népszáml aranyb megism á hetiszaka ta pró Kir k fejeze ele v te pró k összefü mindket testetle hangsúly tulajd kinyilvánítás El Karmel- jelenet