12619.htm

CÍMSZÓ: Kisucaújhely

SZÓCIKK: Kisucaújhely (Kysucké Nové Mesto Cs-Szl.), kisk. Trencsén vm. A (kongresszusi) hitközség 1850. alakult. A hitközség önálló, de a világháború óta állandóan hanyatlik, lélekszáma egyre csökken, fenntartási költségeit fedezni nem tudja, úgy hogy vezetői elhatározták feloszlatását. A hitközség minden valószínűség szerint egy közeli nagyobb hitközségbe fog beolvadni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2619. címszó a lexikon => 485. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12619.htm

CÍMSZÓ: Kisucaújhely

SZÓCIKK: Kisucaújhely Kysucké Nové Mesto Cs-Szl. , kisk. Trencsén vm. A kongresszusi hitközség 1850. alakult. A hitközség önálló, de a világháború óta állandóan hanyatlik, lélekszáma egyre csökken, fenntartási költségeit fedezni nem tudja, úgy hogy vezetői elhatározták feloszlatását. A hitközség minden valószínűség szerint egy közeli nagyobb hitközségbe fog beolvadni.

12619.ht

CÍMSZÓ Kisucaújhel

SZÓCIKK Kisucaújhel Kysuck Nov Mest Cs-Szl kisk Trencsé vm kongresszus hitközsé 1850 alakult hitközsé önálló d világhábor ót állandóa hanyatlik lélekszám egyr csökken fenntartás költségei fedezn ne tudja úg hog vezető elhatároztá feloszlatását hitközsé minde valószínűsé szerin eg közel nagyob hitközségb fo beolvadni

12619.h

CÍMSZ Kisucaújhe

SZÓCIK Kisucaújhe Kysuc No Mes Cs-Sz kis Trencs v kongresszu hitközs 185 alakul hitközs önáll világhábo ó állandó hanyatli lélekszá egy csökke fenntartá költsége fedez n tudj ú ho vezet elhatározt feloszlatásá hitközs mind valószínűs szeri e köze nagyo hitközség f beolvadn

12619.

CÍMS Kisucaújh

SZÓCI Kisucaújh Kysu N Me Cs-S ki Trenc kongressz hitköz 18 alaku hitköz önál világháb álland hanyatl léleksz eg csökk fenntart költség fede tud h veze elhatároz feloszlatás hitköz min valószínű szer köz nagy hitközsé beolvad

12619

CÍM Kisucaúj

SZÓC Kisucaúj Kys M Cs- k Tren kongress hitkö 1 alak hitkö öná világhá állan hanyat léleks e csök fenntar költsé fed tu vez elhatáro feloszlatá hitkö mi valószín sze kö nag hitközs beolva

1261

CÍ Kisucaú

SZÓ Kisucaú Ky Cs Tre kongres hitk ala hitk ön világh álla hanya lélek csö fennta költs fe t ve elhatár feloszlat hitk m valószí sz k na hitköz beolv