12621.htm

CÍMSZÓ: Ki szovó

SZÓCIKK: Ki szovó, hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 26. fejezetének elejétől a 29. fejezet 8. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: zsengék és tized. Áldás és átok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 60. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között nincs összefüggés.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2621. címszó a lexikon => 486. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12621.htm

CÍMSZÓ: Ki szovó

SZÓCIKK: Ki szovó, hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 26. fejezetének elejétől a 29. fejezet 8. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: zsengék és tized. Áldás és átok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 60. fejezetének elejétől a fejezet végéig terjed. A tórai és prófétai rész között nincs összefüggés.

12621.ht

CÍMSZÓ K szov

SZÓCIKK K szovó hetiszakasz mel Móze 5 könyv 26 fejezeténe elejétő 29 fejeze 8 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma zsengé é tized Áldá é átok hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj könyv 60 fejezeténe elejétő fejeze végéi terjed tóra é próféta rés közöt ninc összefüggés

12621.h

CÍMSZ szo

SZÓCIK szov hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén elejét 2 fejez versé terje rés foglal magába Röv tartalm zseng tize Áld áto hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá köny 6 fejezetén elejét fejez végé terje tór prófét ré közö nin összefüggé

12621.

CÍMS sz

SZÓCI szo hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal zsen tiz Ál át hetiszakasz tart prófé r Jes kön fejezeté elejé feje vég terj tó prófé r köz ni összefügg

12621

CÍM s

SZÓC sz hetiszak M kö fejezet elej fej ver ter r fogl magá R tarta zse ti Á á hetiszakas tar próf Je kö fejezet elej fej vé ter t próf kö n összefüg

1262SZÓ s hetisza k fejeze ele fe ve te fog mag tart zs t hetiszaka ta pró J k fejeze ele fe v te pró k összefü