12622.htm

CÍMSZÓ: Kiszlév

SZÓCIKK: Kiszlév. A zsinagógái év kilencedik hónapja Néha huszonkilenc, néha harminc napból áll. Új holdja a naptári berendezkedés szerint csak vasárnapra, hétfőre, keddre, szerdára, csütörtökre és péntekre eshetik. A zodiákusban íja jele. E hónapban december ötödikétől kezdve (az előző este) iktatják a tefillo (l. o.) «mevoréch hasónim» áldásába a «veszén tál umotor» kitételt. Oly esztendőkben, mikor a februárius hónap huszonkilenc napos, ez december hatodikán történik. Szabály szerint a beiktatás az évszakváltozást követő negyedik napon van L. Chanukó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2622. címszó a lexikon => 486. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12622.htm

CÍMSZÓ: Kiszlév

SZÓCIKK: Kiszlév. A zsinagógái év kilencedik hónapja Néha huszonkilenc, néha harminc napból áll. Új holdja a naptári berendezkedés szerint csak vasárnapra, hétfőre, keddre, szerdára, csütörtökre és péntekre eshetik. A zodiákusban íja jele. E hónapban december ötödikétől kezdve az előző este iktatják a tefillo l. o. mevoréch hasónim áldásába a veszén tál umotor kitételt. Oly esztendőkben, mikor a februárius hónap huszonkilenc napos, ez december hatodikán történik. Szabály szerint a beiktatás az évszakváltozást követő negyedik napon van L. Chanukó.

12622.ht

CÍMSZÓ Kiszlé

SZÓCIKK Kiszlév zsinagógá é kilencedi hónapj Néh huszonkilenc néh harmin napbó áll Ú holdj naptár berendezkedé szerin csa vasárnapra hétfőre keddre szerdára csütörtökr é péntekr eshetik zodiákusba íj jele hónapba decembe ötödikétő kezdv a előz est iktatjá tefill l o mevoréc hasóni áldásáb veszé tá umoto kitételt Ol esztendőkben miko februáriu hóna huszonkilen napos e decembe hatodiká történik Szabál szerin beiktatá a évszakváltozás követ negyedi napo va L Chanukó

12622.h

CÍMSZ Kiszl

SZÓCIK Kiszlé zsinagóg kilenced hónap Né huszonkilen né harmi napb ál hold naptá berendezked szeri cs vasárnapr hétfőr keddr szerdár csütörtök péntek esheti zodiákusb í jel hónapb decemb ötödikét kezd elő es iktatj tefil mevoré hasón áldásá vesz t umot kitétel O esztendőkbe mik februári hón huszonkile napo decemb hatodik történi Szabá szeri beiktat évszakváltozá köve negyed nap v Chanuk

12622.

CÍMS Kisz

SZÓCI Kiszl zsinagó kilence hóna N huszonkile n harm nap á hol napt berendezke szer c vasárnap hétfő kedd szerdá csütörtö pénte eshet zodiákus je hónap decem ötödiké kez el e iktat tefi mevor hasó áldás ves umo kitéte esztendőkb mi február hó huszonkil nap decem hatodi történ Szab szer beikta évszakváltoz köv negye na Chanu

12622

CÍM Kis

SZÓC Kisz zsinag kilenc hón huszonkil har na ho nap berendezk sze vasárna hétf ked szerd csütört pént eshe zodiáku j hóna dece ötödik ke e ikta tef mevo has áldá ve um kitét esztendők m februá h huszonki na dece hatod törté Sza sze beikt évszakválto kö negy n Chan

1262

CÍ Ki

SZÓ Kis zsina kilen hó huszonki ha n h na berendez sz vasárn hét ke szer csütör pén esh zodiák hón dec ötödi k ikt te mev ha áld v u kité esztendő febru huszonk n dec hato tört Sz sz beik évszakvált k neg Cha