12628.htm

CÍMSZÓ: Kiváltságlevél

SZÓCIKK: Kiváltságlevél. Különleges jogok biztosítására adták ki a magyar királyok. IV. Béla nevezte így a zsidótörvényét is. Nemcsak a személyi, vagyoni jogbiztonságot és vallásszabadságot biztosította a zsidók számára, de bizonyos kiváltságos helyzetben részesítette őket több tekintetben a keresztény lakosok, sőt nem ritkán a kiváltságos városok polgárai fölött. L. Béla [IV.] zsidótörvénye.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2628. címszó a lexikon => 487. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12628.htm

CÍMSZÓ: Kiváltságlevél

SZÓCIKK: Kiváltságlevél. Különleges jogok biztosítására adták ki a magyar királyok. IV. Béla nevezte így a zsidótörvényét is. Nemcsak a személyi, vagyoni jogbiztonságot és vallásszabadságot biztosította a zsidók számára, de bizonyos kiváltságos helyzetben részesítette őket több tekintetben a keresztény lakosok, sőt nem ritkán a kiváltságos városok polgárai fölött. L. Béla [IV.] zsidótörvénye.

12628.ht

CÍMSZÓ Kiváltságlevé

SZÓCIKK Kiváltságlevél Különlege jogo biztosításár adtá k magya királyok IV Bél nevezt íg zsidótörvényé is Nemcsa személyi vagyon jogbiztonságo é vallásszabadságo biztosított zsidó számára d bizonyo kiváltságo helyzetbe részesített őke töb tekintetbe keresztén lakosok ső ne ritká kiváltságo városo polgára fölött L Bél [IV. zsidótörvénye

12628.h

CÍMSZ Kiváltságlev

SZÓCIK Kiváltságlevé Különleg jog biztosításá adt magy királyo I Bé nevez í zsidótörvény i Nemcs személy vagyo jogbiztonság vallásszabadság biztosítot zsid számár bizony kiváltság helyzetb részesítet ők tö tekintetb kereszté lakoso s n ritk kiváltság város polgár fölöt Bé [IV zsidótörvény

12628.

CÍMS Kiváltságle

SZÓCI Kiváltságlev Különle jo biztosítás ad mag király B neve zsidótörvén Nemc személ vagy jogbiztonsá vallásszabadsá biztosíto zsi számá bizon kiváltsá helyzet részesíte ő t tekintet kereszt lakos rit kiváltsá váro polgá fölö B [I zsidótörvén

12628

CÍM Kiváltságl

SZÓC Kiváltságle Különl j biztosítá a ma királ nev zsidótörvé Nem szemé vag jogbiztons vallásszabads biztosít zs szám bizo kiválts helyze részesít tekinte keresz lako ri kiválts vár polg föl [ zsidótörvé

1262

CÍ Kiváltság

SZÓ Kiváltságl Külön biztosít m kirá ne zsidótörv Ne szem va jogbizton vallásszabad biztosí z szá biz kivált helyz részesí tekint keres lak r kivált vá pol fö zsidótörv