12631.htm

CÍMSZÓ: Kláber

SZEMÉLYNÉV: Kláber Gyula

SZÓCIKK: Kláber Gyula, festő, szül. Sopronban 1872. Budapesten, Münchenben és Nagybányán tanult. Először a Műcsarnok 1899. kiállításán állította ki A házaló életképét, melyet az állam vett meg. A következő években még arcképekkel szerepelt. Azután Münchenbe ment, hol Hauser tanárnál a képrestaurálást tanulta. 1908 óta Bécsben él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2631. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12631.htm

CÍMSZÓ: Kláber

SZEMÉLYNÉV: Kláber Gyula

SZÓCIKK: Kláber Gyula, festő, szül. Sopronban 1872. Budapesten, Münchenben és Nagybányán tanult. Először a Műcsarnok 1899. kiállításán állította ki A házaló életképét, melyet az állam vett meg. A következő években még arcképekkel szerepelt. Azután Münchenbe ment, hol Hauser tanárnál a képrestaurálást tanulta. 1908 óta Bécsben él.

12631.ht

CÍMSZÓ Klábe

SZEMÉLYNÉV Klábe Gyul

SZÓCIKK Klábe Gyula festő szül Sopronba 1872 Budapesten Münchenbe é Nagybányá tanult Előszö Műcsarno 1899 kiállításá állított k házal életképét melye a álla vet meg következ évekbe mé arcképekke szerepelt Azutá Münchenb ment ho Hause tanárná képrestaurálás tanulta 190 ót Bécsbe él

12631.h

CÍMSZ Kláb

SZEMÉLYNÉ Kláb Gyu

SZÓCIK Kláb Gyul fest szü Sopronb 187 Budapeste Münchenb Nagybány tanul Elősz Műcsarn 189 kiállítás állítot háza életképé mely áll ve me követke évekb m arcképekk szerepel Azut München men h Haus tanárn képrestaurálá tanult 19 ó Bécsb é

12631.

CÍMS Klá

SZEMÉLYN Klá Gy

SZÓCI Klá Gyu fes sz Sopron 18 Budapest München Nagybán tanu Elős Műcsar 18 kiállítá állíto ház életkép mel ál v m követk évek arcképek szerepe Azu Münche me Hau tanár képrestaurál tanul 1 Bécs

12631

CÍM Kl

SZEMÉLY Kl G

SZÓC Kl Gy fe s Sopro 1 Budapes Münche Nagybá tan Elő Műcsa 1 kiállít állít há életké me á követ éve arcképe szerep Az Münch m Ha taná képrestaurá tanu Béc

1263

CÍ K

SZEMÉL K

SZÓ K G f Sopr Budape Münch Nagyb ta El Műcs kiállí állí h életk m köve év arckép szere A Münc H tan képrestaur tan Bé