12634.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Ábrahám

SZÓCIKK: Klein, 1. Ábrahám, rabbi, szül. Csekén 1884 aug. 25. 1908-18-ig volta budapesti Rabbiképző növendéke. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1919. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Szaktárgya: a Talmud és szertartástan. Munkája: Juszuf al Basir Kitáb al Muchtavija (1918). Cikkei a Zsidó Évkönyvben jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2634. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12634.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Ábrahám

SZÓCIKK: Klein, 1. Ábrahám, rabbi, szül. Csekén 1884 aug. 25. 1908-18-ig volta budapesti Rabbiképző növendéke. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1919. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Szaktárgya: a Talmud és szertartástan. Munkája: Juszuf al Basir Kitáb al Muchtavija 1918 . Cikkei a Zsidó Évkönyvben jelentek meg.

12634.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Ábrahá

SZÓCIKK Klein 1 Ábrahám rabbi szül Cseké 188 aug 25 1908-18-i volt budapest Rabbiképz növendéke 1916-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1919 pedi rabbivá Azót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára Szaktárgya Talmu é szertartástan Munkája Juszu a Basi Kitá a Muchtavij 191 Cikke Zsid Évkönyvbe jelente meg

12634.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Ábrah

SZÓCIK Klei Ábrahá rabb szü Csek 18 au 2 1908-18- vol budapes Rabbikép növendék 1916-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Azó Pes Izraeli Hitközs vallástanár Szaktárgy Talm szertartásta Munkáj Jusz Bas Kit Muchtavi 19 Cikk Zsi Évkönyvb jelent me

12634.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Ábra

SZÓCI Kle Ábrah rab sz Cse 1 a 1908-18 vo budape Rabbiké növendé 1916- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Az Pe Izrael Hitköz vallástaná Szaktárg Tal szertartást Munká Jus Ba Ki Muchtav 1 Cik Zs Évkönyv jelen m

12634

CÍM K

SZEMÉLY K Ábr

SZÓC Kl Ábra ra s Cs 1908-1 v budap Rabbik növend 1916 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A P Izrae Hitkö vallástan Szaktár Ta szertartás Munk Ju B K Muchta Ci Z Évköny jele

1263SZEMÉL Áb

SZÓ K Ábr r C 1908- buda Rabbi növen 191 av bölcsészdok Budape rab Izra Hitk vallásta Szaktá T szertartá Mun J Mucht C Évkön jel