12635.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Ábrahám

SZÓCIKK: 2. K. Ábrahám Cevi, rabbi, szül Györkönyben 1853., megh. Szilasbalháson 1926. Előbb Karpelesz Ábrahám Cevi görbepincehelyi rabbinál tanult, innen Ungar Joel paksi és végül Szofer Ábrahám Binjamin pozsonyi rabbi jesivájában folytatta tanulmányait. 1874-ben a szilasbalhási hitközség élére került, ahol haláláig működött. 1928-ban fia, Klein Sámuel (1. o.) érsekújvári rabbi kiadta Beérosz Avróhom címmel responsumainak egyrészét. Sok műve van kéziratban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2635. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12635.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Ábrahám

SZÓCIKK: 2. K. Ábrahám Cevi, rabbi, szül Györkönyben 1853., megh. Szilasbalháson 1926. Előbb Karpelesz Ábrahám Cevi görbepincehelyi rabbinál tanult, innen Ungar Joel paksi és végül Szofer Ábrahám Binjamin pozsonyi rabbi jesivájában folytatta tanulmányait. 1874-ben a szilasbalhási hitközség élére került, ahol haláláig működött. 1928-ban fia, Klein Sámuel 1. o. érsekújvári rabbi kiadta Beérosz Avróhom címmel responsumainak egyrészét. Sok műve van kéziratban.

12635.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Ábrahá

SZÓCIKK 2 K Ábrahá Cevi rabbi szü Györkönybe 1853. megh Szilasbalháso 1926 Előb Karpeles Ábrahá Cev görbepincehely rabbiná tanult inne Unga Joe paks é végü Szofe Ábrahá Binjami pozsony rabb jesivájába folytatt tanulmányait 1874-be szilasbalhás hitközsé élér került aho halálái működött 1928-ba fia Klei Sámue 1 o érsekújvár rabb kiadt Beéros Avróho címme responsumaina egyrészét So műv va kéziratban

12635.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Ábrah

SZÓCIK Ábrah Cev rabb sz Györkönyb 1853 meg Szilasbalhás 192 Elő Karpele Ábrah Ce görbepincehel rabbin tanul inn Ung Jo pak vég Szof Ábrah Binjam pozson rab jesivájáb folytat tanulmányai 1874-b szilasbalhá hitközs élé kerül ah halálá működöt 1928-b fi Kle Sámu érsekújvá rab kiad Beéro Avróh címm responsumain egyrészé S mű v kéziratba

12635.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Ábra

SZÓCI Ábra Ce rab s Györköny 185 me Szilasbalhá 19 El Karpel Ábra C görbepincehe rabbi tanu in Un J pa vé Szo Ábra Binja pozso ra jesivájá folyta tanulmánya 1874- szilasbalh hitköz él kerü a halál működö 1928- f Kl Sám érsekújv ra kia Beér Avró cím responsumai egyrész m kéziratb

12635

CÍM K

SZEMÉLY K Ábr

SZÓC Ábr C ra Györkön 18 m Szilasbalh 1 E Karpe Ábr görbepinceh rabb tan i U p v Sz Ábr Binj pozs r jesiváj folyt tanulmány 1874 szilasbal hitkö é ker halá működ 1928 K Sá érsekúj r ki Beé Avr cí responsuma egyrés kézirat

1263SZEMÉL Áb

SZÓ Áb r Györkö 1 Szilasbal Karp Áb görbepince rab ta S Áb Bin poz jesivá foly tanulmán 187 szilasba hitk ke hal műkö 192 S érsekú k Be Av c responsum egyré kézira