12636.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Dezső

SZÓCIKK: 8. K. Dezső, rabbi, szül. Gyöngyösön 1874 febr. 11. 1883-89-ig volt a budapesti Rabbiképzö növendéke. 1897-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1899. pedig rabbivá. Tíz évig Siklóson működött, 1909. a nyitrai hitközség választotta meg rabbijának. 1926 óta eperjesi főrabbi. Munkája: Obádja, Nachum próféták arab fordítása (Budapest 1897).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2636. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12636.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Dezső

SZÓCIKK: 8. K. Dezső, rabbi, szül. Gyöngyösön 1874 febr. 11. 1883-89-ig volt a budapesti Rabbiképzö növendéke. 1897-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1899. pedig rabbivá. Tíz évig Siklóson működött, 1909. a nyitrai hitközség választotta meg rabbijának. 1926 óta eperjesi főrabbi. Munkája: Obádja, Nachum próféták arab fordítása Budapest 1897 .

12636.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Dezs

SZÓCIKK 8 K Dezső rabbi szül Gyöngyösö 187 febr 11 1883-89-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1897-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1899 pedi rabbivá Tí évi Siklóso működött 1909 nyitra hitközsé választott me rabbijának 192 ót eperjes főrabbi Munkája Obádja Nachu prófétá ara fordítás Budapes 189

12636.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Dez

SZÓCIK Dezs rabb szü Gyöngyös 18 feb 1 1883-89- vo budapes Rabbikép növendék 1897-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv T év Siklós működöt 190 nyitr hitközs választot m rabbijána 19 ó eperje főrabb Munkáj Obádj Nach prófét ar fordítá Budape 18

12636.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl De

SZÓCI Dez rab sz Gyöngyö 1 fe 1883-89 v budape Rabbiké növendé 1897- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi é Sikló működö 19 nyit hitköz választo rabbiján 1 eperj főrab Munká Obád Nac prófé a fordít Budap 1

12636

CÍM K

SZEMÉLY K D

SZÓC De ra s Gyöngy f 1883-8 budap Rabbik növend 1897 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Sikl működ 1 nyi hitkö választ rabbijá eper főra Munk Obá Na próf fordí Buda

1263SZEMÉL

SZÓ D r Gyöng 1883- buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab Sik műkö ny hitk válasz rabbij epe főr Mun Ob N pró ford Bud