12637.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Gyula

SZÓCIKK: "K Gyula, rabbi, szül. Zichyfalván 1850 aug. 2., megh. Óbudán 1895 júl. 22. Perls Mayer főrabbinál, majd később Hildesheimernél Talmudot tanult, azután pedig a tübingeni egyetemet látogatta és doktorátust tett. Előbb Szigetváron, majd 1887. Hirsch (1. o.) helyébe Óbudán főrabbivá választották. Ő prédikált e régi hitközségben először magyarul. Művei: A babyloni talmud első könyve (fordította és magyarázta); Lekutim auf dem Felde der Homiletik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2637. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12637.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Gyula

SZÓCIKK: K Gyula, rabbi, szül. Zichyfalván 1850 aug. 2., megh. Óbudán 1895 júl. 22. Perls Mayer főrabbinál, majd később Hildesheimernél Talmudot tanult, azután pedig a tübingeni egyetemet látogatta és doktorátust tett. Előbb Szigetváron, majd 1887. Hirsch 1. o. helyébe Óbudán főrabbivá választották. Ő prédikált e régi hitközségben először magyarul. Művei: A babyloni talmud első könyve fordította és magyarázta ; Lekutim auf dem Felde der Homiletik.

12637.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Gyul

SZÓCIKK Gyula rabbi szül Zichyfalvá 185 aug 2. megh Óbudá 189 júl 22 Perl Maye főrabbinál maj későb Hildesheimerné Talmudo tanult azutá pedi tübingen egyeteme látogatt é doktorátus tett Előb Szigetváron maj 1887 Hirsc 1 o helyéb Óbudá főrabbiv választották prédikál rég hitközségbe előszö magyarul Művei babylon talmu els könyv fordított é magyarázt Lekuti au de Feld de Homiletik

12637.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Gyu

SZÓCIK Gyul rabb szü Zichyfalv 18 au 2 meg Óbud 18 jú 2 Per May főrabbiná ma késő Hildesheimern Talmud tanul azut ped tübinge egyetem látogat doktorátu tet Elő Szigetváro ma 188 Hirs helyé Óbud főrabbi választottá prédiká ré hitközségb elősz magyaru Műve babylo talm el köny fordítot magyaráz Lekut a d Fel d Homileti

12637.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Gy

SZÓCI Gyu rab sz Zichyfal 1 a me Óbu 1 j Pe Ma főrabbin m kés Hildesheimer Talmu tanu azu pe tübing egyete látoga doktorát te El Szigetvár m 18 Hir hely Óbu főrabb választott prédik r hitközség elős magyar Műv babyl tal e kön fordíto magyará Leku Fe Homilet

12637

CÍM K

SZEMÉLY K G

SZÓC Gy ra s Zichyfa m Ób P M főrabbi ké Hildesheime Talm tan az p tübin egyet látog doktorá t E Szigetvá 1 Hi hel Ób főrab választot prédi hitközsé elő magya Mű baby ta kö fordít magyar Lek F Homile

1263SZEMÉL

SZÓ G r Zichyf Ó főrabb k Hildesheim Tal ta a tübi egye láto doktor Szigetv H he Ó főra választo préd hitközs el magy M bab t k fordí magya Le Homil