12638.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Henrik

SZÓCIKK: "K. Henrik, zenepedagógus. Születésének helye és ideje ismeretlen, megh. Pesten 1819 márc. 9. Igen jeles, a maga korában nagyon népszerű zenetanár volt, aki Erkel Ferencet is tanította. V. ö. Hofecker I., A magyar zeneoktatás története).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2638. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12638.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Henrik

SZÓCIKK: K. Henrik, zenepedagógus. Születésének helye és ideje ismeretlen, megh. Pesten 1819 márc. 9. Igen jeles, a maga korában nagyon népszerű zenetanár volt, aki Erkel Ferencet is tanította. V. ö. Hofecker I., A magyar zeneoktatás története .

12638.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Henri

SZÓCIKK K Henrik zenepedagógus Születéséne hely é idej ismeretlen megh Peste 181 márc 9 Ige jeles mag korába nagyo népszer zenetaná volt ak Erke Ference i tanította V ö Hofecke I. magya zeneoktatá történet

12638.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Henr

SZÓCIK Henri zenepedagógu Születésén hel ide ismeretle meg Pest 18 már Ig jele ma koráb nagy népsze zenetan vol a Erk Ferenc tanított Hofeck I magy zeneoktat történe

12638.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Hen

SZÓCI Henr zenepedagóg Születésé he id ismeretl me Pes 1 má I jel m korá nag népsz zeneta vo Er Feren tanítot Hofec mag zeneokta történ

12638

CÍM K

SZEMÉLY K He

SZÓC Hen zenepedagó Születés h i ismeret m Pe m je kor na néps zenet v E Fere taníto Hofe ma zeneokt törté

1263SZEMÉL H

SZÓ He zenepedag Születé ismere P j ko n nép zene Fer tanít Hof m zeneok tört