12639.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Herman

SZÓCIKK: K. Herman, lapszerkesztő. 1842-ben kiadta a Der Ungar c. szépirodalmi hetilapot. Magyarországon Saphir M. G. után, aki a Der Spiegel c. folyóiratot szerkesztette, ő volt a második magyar zsidó, aki lapot szerkesztett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2639. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12639.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Herman

SZÓCIKK: K. Herman, lapszerkesztő. 1842-ben kiadta a Der Ungar c. szépirodalmi hetilapot. Magyarországon Saphir M. G. után, aki a Der Spiegel c. folyóiratot szerkesztette, ő volt a második magyar zsidó, aki lapot szerkesztett.

12639.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Herma

SZÓCIKK K Herman lapszerkesztő 1842-be kiadt De Unga c szépirodalm hetilapot Magyarországo Saphi M G után ak De Spiege c folyóirato szerkesztette vol másodi magya zsidó ak lapo szerkesztett

12639.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Herm

SZÓCIK Herma lapszerkeszt 1842-b kiad D Ung szépirodal hetilapo Magyarország Saph utá a D Spieg folyóirat szerkesztett vo másod magy zsid a lap szerkesztet

12639.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Her

SZÓCI Herm lapszerkesz 1842- kia Un szépiroda hetilap Magyarorszá Sap ut Spie folyóira szerkesztet v máso mag zsi la szerkeszte

12639

CÍM K

SZEMÉLY K He

SZÓC Her lapszerkes 1842 ki U szépirod hetila Magyarorsz Sa u Spi folyóir szerkeszte más ma zs l szerkeszt

1263SZEMÉL H

SZÓ He lapszerke 184 k szépiro hetil Magyarors S Sp folyói szerkeszt má m z szerkesz