12641.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Jakab

SZÓCIKK: "K. Jakab, festő, ipariskolai tanár, szül. Szabadkán 1855 febr. 11. A budapesti és bécsi műegyetemeken tanult s építészeti szaktanár volt előbb 1878-85. Csernovicban az áll. ipariskolában, majd a temesvári áll. felsőbb ipariskolában, melynek vezetője volt. 1920-ban egyszersmind az ottani Zsidó-Lyceum főigazgatója lett. Munkái: Zeichnenkurs der Baukonstruktionslehre; Architektonische Formenlehre zum Studium der Renaissance Formen; Az osztrák iparoktatás párhuzamban a magyarral; Az ipari stíl tanításáról; I. Renaissance-stilű párkányok; Építészeti alaktan."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2641. címszó a lexikon => 488. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12641.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Jakab

SZÓCIKK: K. Jakab, festő, ipariskolai tanár, szül. Szabadkán 1855 febr. 11. A budapesti és bécsi műegyetemeken tanult s építészeti szaktanár volt előbb 1878-85. Csernovicban az áll. ipariskolában, majd a temesvári áll. felsőbb ipariskolában, melynek vezetője volt. 1920-ban egyszersmind az ottani Zsidó-Lyceum főigazgatója lett. Munkái: Zeichnenkurs der Baukonstruktionslehre; Architektonische Formenlehre zum Studium der Renaissance Formen; Az osztrák iparoktatás párhuzamban a magyarral; Az ipari stíl tanításáról; I. Renaissance-stilű párkányok; Építészeti alaktan.

12641.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Jaka

SZÓCIKK K Jakab festő ipariskola tanár szül Szabadká 185 febr 11 budapest é bécs műegyetemeke tanul építészet szaktaná vol előb 1878-85 Csernovicba a áll ipariskolában maj temesvár áll felsőb ipariskolában melyne vezetőj volt 1920-ba egyszersmin a ottan Zsidó-Lyceu főigazgatój lett Munkái Zeichnenkur de Baukonstruktionslehre Architektonisch Formenlehr zu Studiu de Renaissanc Formen A osztrá iparoktatá párhuzamba magyarral A ipar stí tanításáról I Renaissance-stil párkányok Építészet alaktan

12641.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Jak

SZÓCIK Jaka fest ipariskol taná szü Szabadk 18 feb 1 budapes béc műegyetemek tanu építésze szaktan vo elő 1878-8 Csernovicb ál ipariskolába ma temesvá ál felső ipariskolába melyn vezető vol 1920-b egyszersmi otta Zsidó-Lyce főigazgató let Munká Zeichnenku d Baukonstruktionslehr Architektonisc Formenleh z Studi d Renaissan Forme osztr iparoktat párhuzamb magyarra ipa st tanításáró Renaissance-sti párkányo Építésze alakta

12641.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Ja

SZÓCI Jak fes iparisko tan sz Szabad 1 fe budape bé műegyeteme tan építész szakta v el 1878- Csernovic á ipariskoláb m temesv á fels ipariskoláb mely vezet vo 1920- egyszersm ott Zsidó-Lyc főigazgat le Munk Zeichnenk Baukonstruktionsleh Architektonis Formenle Stud Renaissa Form oszt iparokta párhuzam magyarr ip s tanításár Renaissance-st párkány Építész alakt

12641

CÍM K

SZEMÉLY K J

SZÓC Ja fe iparisk ta s Szaba f budap b műegyetem ta építés szakt e 1878 Csernovi ipariskolá temes fel ipariskolá mel veze v 1920 egyszers ot Zsidó-Ly főigazga l Mun Zeichnen Baukonstruktionsle Architektoni Formenl Stu Renaiss For osz iparokt párhuza magyar i tanításá Renaissance-s párkán Építés alak

1264SZEMÉL

SZÓ J f iparis t Szab buda műegyete t építé szak 187 Csernov ipariskol teme fe ipariskol me vez 192 egyszer o Zsidó-L főigazg Mu Zeichne Baukonstruktionsl Architekton Formen St Renais Fo os iparok párhuz magya tanítás Renaissance- párká Építé ala