12642.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein József

SZÓCIKK: K. József, festő, szül. Csermőn 1896. budapesti képzőművészeti főiskola elvégzése után Kecskeméten, Nagybányán és Parisban dolgozott. Kiállított Budapesten, Parisban, Kolozsváron és Aradon. Zsidótárgyú képei: Hiób szenvedése és Makkabeusok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2642. címszó a lexikon => 489. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12642.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein József

SZÓCIKK: K. József, festő, szül. Csermőn 1896. budapesti képzőművészeti főiskola elvégzése után Kecskeméten, Nagybányán és Parisban dolgozott. Kiállított Budapesten, Parisban, Kolozsváron és Aradon. Zsidótárgyú képei: Hiób szenvedése és Makkabeusok.

12642.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Józse

SZÓCIKK K József festő szül Csermő 1896 budapest képzőművészet főiskol elvégzés utá Kecskeméten Nagybányá é Parisba dolgozott Kiállítot Budapesten Parisban Kolozsváro é Aradon Zsidótárgy képei Hió szenvedés é Makkabeusok

12642.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Józs

SZÓCIK Józse fest szü Cserm 189 budapes képzőművésze főisko elvégzé ut Kecskeméte Nagybány Parisb dolgozot Kiállíto Budapeste Parisba Kolozsvár Arado Zsidótárg képe Hi szenvedé Makkabeuso

12642.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Józ

SZÓCI Józs fes sz Cser 18 budape képzőművész főisk elvégz u Kecskemét Nagybán Paris dolgozo Kiállít Budapest Parisb Kolozsvá Arad Zsidótár kép H szenved Makkabeus

12642

CÍM K

SZEMÉLY K Jó

SZÓC Józ fe s Cse 1 budap képzőművés főis elvég Kecskemé Nagybá Pari dolgoz Kiállí Budapes Paris Kolozsv Ara Zsidótá ké szenve Makkabeu

1264SZEMÉL J

SZÓ Jó f Cs buda képzőművé fői elvé Kecskem Nagyb Par dolgo Kiáll Budape Pari Kolozs Ar Zsidót k szenv Makkabe