12643.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein József

SZÓCIKK: "K. II. József, rabbi, szül. Gyöngyösön 1866. nov. 30. megh. 1914 nov. 1880-90-ig volt a budapesti Rabbikepző növendéke. 1889-ben avatják bölcsészdoktorrá, 1891. pedig rabbivá. Előbb a marcali hitközség rabbija, 1896 óta haláláig kassai főrabbi volt. Munkái: A siralmak könyve (Budapest 1889); A vegyes párok megáldása zsinagógában a tudomány, az erkölcs és a hazafiság szempontjából."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2643. címszó a lexikon => 489. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12643.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein József

SZÓCIKK: K. II. József, rabbi, szül. Gyöngyösön 1866. nov. 30. megh. 1914 nov. 1880-90-ig volt a budapesti Rabbikepző növendéke. 1889-ben avatják bölcsészdoktorrá, 1891. pedig rabbivá. Előbb a marcali hitközség rabbija, 1896 óta haláláig kassai főrabbi volt. Munkái: A siralmak könyve Budapest 1889 ; A vegyes párok megáldása zsinagógában a tudomány, az erkölcs és a hazafiság szempontjából.

12643.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Józse

SZÓCIKK K II József rabbi szül Gyöngyösö 1866 nov 30 megh 191 nov 1880-90-i vol budapest Rabbikepz növendéke 1889-be avatjá bölcsészdoktorrá 1891 pedi rabbivá Előb marcal hitközsé rabbija 189 ót halálái kassa főrabb volt Munkái siralma könyv Budapes 188 vegye páro megáldás zsinagógába tudomány a erkölc é hazafisá szempontjából

12643.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Józs

SZÓCIK I Józse rabb szü Gyöngyös 186 no 3 meg 19 no 1880-90- vo budapes Rabbikep növendék 1889-b avatj bölcsészdoktorr 189 ped rabbiv Elő marca hitközs rabbij 18 ó halálá kass főrab vol Munká siralm köny Budape 18 vegy pár megáldá zsinagógáb tudomán erköl hazafis szempontjábó

12643.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Józ

SZÓCI Józs rab sz Gyöngyö 18 n me 1 n 1880-90 v budape Rabbike növendé 1889- avat bölcsészdoktor 18 pe rabbi El marc hitköz rabbi 1 halál kas főra vo Munk siral kön Budap 1 veg pá megáld zsinagógá tudomá erkö hazafi szempontjáb

12643

CÍM K

SZEMÉLY K Jó

SZÓC Józ ra s Gyöngy 1 m 1880-9 budap Rabbik növend 1889 ava bölcsészdokto 1 p rabb E mar hitkö rabb halá ka főr v Mun sira kö Buda ve p megál zsinagóg tudom erk hazaf szempontjá

1264SZEMÉL J

SZÓ Jó r Gyöng 1880- buda Rabbi növen 188 av bölcsészdokt rab ma hitk rab hal k fő Mu sir k Bud v megá zsinagó tudo er haza szempontj